Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/229

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


cap de quatre dias. Lo seu famós «Libre de consells» es un' obra satírica y fingida vida del autor, que si 's prengués al peu de la lletra, á mes de moltas altres cosas increibles, probaria que Roig encara era poeta, examinador y bon caminador, quant tenia mes de cent anys [1]. La sobredita obra está partida en prefaci y quatre llibres, aquell y aquest partits de nou en quatre parts. Al comensament nos diu que com entre las obras pias la millor es doctrinar y dar bon exemplar á la gent novella, ell sent ja molt vell y apartat del mon, desitjós de que 'ls jovens y no pochs vells no 's cremen com á papallons en la flama, escriu lo seu llibre per ús majorment de son amat nebot Balthaçar Bou. Aprés, y no certament per la derrera vegada, se posa á injuriar á las donas, y luego tracta de la natura y regiment de sa obra. En lo primer llibre comensa á parlar dels fets de sa propia vida sent encara infant. Mort son pare, la mare 'l trau de casa dientli que 's campe la vida fentse bergant del Grau, ó llanterner de cap de guaytas etc. Es robat per un' hospitalera y passa á Catalunya ahont serveix á un cavaller catalá gran bandoler, que li ensenya de ben servir, seguir armas, cassar, cavalcar, etc.

 1. Cap á la derrería del llibre, Roig dona la clau del enigma, tractant en especial d' esquivar lo dupte en punt de sa mare fingida (de que tant malament parla) y de la verdadera, dient d' aquesta, després de maldir de las donas en comú:

  En la lur flota
  Dels arbres vius...
  He-y sols trobat
  Hun virtual
  Arbre fruytal,
  Sols singular,
  De virtut clar.....
  Molt instruida
  E tal nodrida


  Pel marit seu...
  Blanch e vermell
  Es lo nom dell....
  Fonch ma veina
  Mare e padrina
  E fel amiga,
  No mass' antiga;
  Dona molt clara;
  A mi molt cara

  Se veu que ab blanch e vermell vol significar Roig.—Aprés parla be, encara que ab no tan fervor, d' un' altre dona que sembla degué ser sa veritable muller.