Pàgina:Obras de Ausias March (1884).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 

Jo so aquell que ‘m dich AUSIAS MARCH.

 Sols una vegada també escriu lo nom de la dama de sos pensaments, de la dona à qui dedica la major part de sos cants:

 

Mas campliment Dona Teresa ‘l tasta.

 Los coneguts versos:

 

La velletat en Valencians mal proba
E no se com fassa obra nova.

 Serveixen al ensemps pera confirmar la noticia de sa pàtria y fins la de la edat avansada à que arrivà.

 Per lo que fa á la época y fetchas de sa vida, lo testimoni mes concret que trovém entre sas obras es la dedicatòria d‘ una d‘ ellas á Na Tecla Borja, nevoda del Sant Pare, tenint en conte que la predita senyora fou nevoda de Calixto III, lo qui exercí lo pontificat desde 1455 à 1458. En efecte se sab que baix lo regnat de N· Anfons V d‘ Aragó (III de Valencia,) va viure aquet célebre poeta, quina amistansa íntima ab lo malhaurat Príncep En Carles d‘ Viana es ben renomenada, essent en consequencia de tot aixó la mes general y fundada opinió la que fixa lo naixement de Mossen Ausias March en los primers anys del segle XV.

 Mossèn Pere March, Tresorer ó Governador general de las terras del Duch de Gandia y Na Lionor Ripoll, ab dós de nobles familias establerts en lo regne de Valencia desde la reconquesta, donaren la vida al valenciá Ausias, que desde tendra edat no fou indiferent al exemple y llissons de son il·lustrat pare ni á la lectura de altres poetas, tenint motíus pera creure qu‘ aytal educació completava als viatjes que fen sovint á terras estrangeras, y ab lo tracte de la cort de N‘ Anfons, de qui va rebre lo senyoriu de Veniarjó y de Pardirnes. Va contribuhir poderosament pera dessarrollar y dirijir lo geni poétich ab que lo cel havia dotat al noble descendent d‘ una familia en quina sembla vinculada la poesía al ensemps que la noblessa.

 Que fou valeroso y estremo caballero á la vegada que vigilante y elegantísimo poeta se llegeix en la portada de la edició antíga de sas obras: Lo Marqués de Santillana, contemporani seu lo califica de gran