Pàgina:Pragmatica Real concernent la pacificacio y bon gouern de la present ciutat y Regne y la prohibicio de portar escopetes denit y de tenir y portar espases llargues (1602).pdf/8

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

Reals de ſa Mageſtat; y en cara ſots pena de tres anys de galeres ſi ſera plebeyo y ſi ſera perſona que goze de priuilegi militar, de tres anys de Orà, y en altres majors, y mes graues penes a arbitre de ſa Excelencia, y Real Conſell criminal reſeruades: lo qual ſe puga extendre tambe fins a mort natural incluſiuament: ſegons la calitat dela tal perſona, y opinio q̃ de aquella ſe tẽdra. E perque ignorancia no puga eſſer allegada, mana ſa Excelencia fer publicar, y preconizar la preſent Real Pragmatica en la presẽt ciutat y llochs acoſtumats dea quella, y en les demes ciutats, viles, y llochs del preſent Regne.

El Patriar. Arçob. de Val.
V. Banyatos R.

V. Don Raymundus Sans,
 & locum gen. Thes.

V. Paſqual.

V. Nauarro.

V. Guardiola Fiſc. Aduos.

Franciſcus Paulus Alreus.

Die xiiij. mẽſis Decembris, anno M. DC. ſecundo. Retulit Pere Pi Trõpeta Real y publich dela preſent Ciutat de Valencia ell en lo dia de deſpus ayr que contauem dotze, hauer publicat la preſent publica Real Crida, e Pragmatica en la dita Ciutat de Valencia, y llochs acoſtumats de aquella, ab trompetes, y tabals, ſegons es coſtum y pratica.

Caſes Scribaregeſtri.