Pàgina:Proverbis árabes (1891).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Ergull sens roba ballesta menys de corda. Ergull sens aver mala via sol tener.
 Cavaller menys de cavall e d armes estor sens ales.
 Compra ço quit vaya et vaja al mercat.
 No gita hom sageta tro quempenada sia ne combreça gran fet tro que aparellat ne sia.
 Ans de gitar empena hom segeta E pensa be tot fet ans que si meta.
 No deu gitar cairell qui no la empenat ne fer sermo qui no la be pensat.
 No ha amich hom enujos Ne riquea hom envejos ne ha çerç abrich ne ha fello amich.
 No es amich de les coses qui no pensa lur fi.
 No tem gran crebant qui va per plana terra.
 No sies dolç e not sorbiran ne sies amargos e not avorriran.
 E cell va per bona via qui te la migania.
 Quis lunya trop de les gents enemics ne guanya E qui trop si adona tart es sens vil companya.
 Cell que serp ha mordut soga li fa pahor.
 Amor cant desmesura semblant es doradura.
 Amor carnal l ome savi fa pech E cell quis veu fort e sech.
 No pos enfant es sa faula qui nos vol ensutzar ne macips en son consell qui no vol errar.
 Si veus en terra hon tuyt sien loschs cluca ça un ull.
 Molt afolla les noves mal recomptador.
 Asa salvatge no ha ops menescal.
 Assats es escusat qui ta amonestat.
 Cell es benauyrat quis castiga per altre. E aquell desastruch quis castiga per si.
 Qui no castiguen sos parens castiguenlo sos malvolents.
 No val castich ne val consell a hom de mal cervell.
 Per un mal menjar a saons ne pert hom gran res de bons.
 Si castigues foll airarta e si savi amarta.
 Per trop cuytar se sol mout hom tardar.
 Foll es qui quer oltra poder e pus foll quin atorga.
 Qui no pot haver ço que quer quira ço que pot haver.
 Qui savi pot enviar nol li cal castigar.
 Bonastre ve al ca del don de son Senyor.
 No leva rayms romaguer ne fa bon dret hom turtuner.
 Gran cor fa rich hom quan alonga. Alongar de rich hom cortes.
 No fa sen qui massa tost repren. Nos fa ben tembre quis cuyta de rependre.
 Cascun molto penje per son çancarre e cascun hom deu pedir per son erre.
 Ans de la casa guardal vehí El companyo ans del camí.
 No val guardar de mal vehí ne de mal par. Qui assaja son vehí no pert son mati.Mal vehí sit veu fer be celara si mal escamparla.
 Iros e querellos no s avenen be. Dues espases en un foure no estan be.
 Cascuna creatura fa segons sa natura.
 Mala custuma pus greu es de lexar que questa de pagar.
 Mes val sol estar que ab mal par. Mal sap pensar dovelles que de lop fa pastor delles.
 Foll es qui ous de gallina fa covar a mila per fiança de polls.