Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/114

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tanya está mancada de brassos, y per lo tant ¿quí conreuaría les noves tretes? qui extrauría l'excés de productes sense camins? Vatje, que si vostè conegués la montanya, no diría lo que diu. Apart d'això, no sab vostè que aquí tenim un enemich irreconciliable, una cuca que se'ns ho menja tot? Vullho que això li dongués resultat; encara aixís no faría sinó treballar pel Govern que sempre está á la mira de qui guanya una pesseta.

 —Don Eudalt, —digué reposadament en Montbrió,— sento haverlo de contradir en quasi tot lo que acaba d'expressar, excepte lo del Govern, del que ja'n parlarèm també; mes ja que estem posats en amigable conversa, ho faré esperant que no m'ho pendrá á mal.—

 Seguí una curta pausa al exordi, y'l jove Montbrió continuá:

 —Me pregunta qu'es lo que faría jo en el cas de proposarme variar la explotació d'aquesta finca, qu'es com qui diu de tota aquesta comarca. En prirner lloch procediría á un estudi detingut que, de segur, sería obra de molts mesos, ja que'l cas sería de suficienta gravetat pera no procedir pas de lleuger; però de moment, vaig á trassarli les línies de un plan, sols pera darli idea de si soch radical ò millor dit revolucionari en aquestes com en moltes altres qüestions. (Y de pas, observi al meu senyor onecle quína mitja rialleta fá, per