Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/116

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


configuració d'aquestes vessants, plenes de petites fondalades ò conques que no tenen desguás més que per un lloch, se prestan admirablement pera, ab relatiu poch cost, convertirles en immensos dipòsits hont s'hi recullirían, en temps de pluges, fabuloses cantitats d'aygua que, com serían colocats á diferents nivells, me permeterían, per medi de senzilles canalisacions, tal com se practica en diferentes comarques, convertir en prats de regadíu lo que avuy son artigatges abandonats y ab prous feynes donen quatre brins d'escanyolida xexa. Això me donaría herba de cinch dalls, pel cap baix, que convenientment emmagatzemada me suministraría recapte pera mantenir mils y mils de caps de bestiar durant los mesos de hivern. Afegiré que destinaría á pastures les dues terceres parts de la terra més ò menos plana avuy destinada á conreus, y com me sobrarían adobs pera les restants, llevarían aquestes soles doble de lo que avuy en conjunt produeixen. Com en els díes bonancibles de l'hivern, tiraría als redalls el bestiar, y com en la època dels calors, tindría l'estiuatge de la montanya ¿sab vostè el número immens de caps de bestiar que podrían mantenirse en aquesta sola encontrada? Y ara no li dich res de les diverses industries que's derivan de la cria de bestiar y que podrían ser explotades, com son la fabricació de formatges, concentra-