Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/450

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


lors?—feu, dirigintse á la seva esposa, quan, ja descarregada la part que tenía preparada de son discurs, no feya sinó repetir les mateixes idees, si fa no fa ab les mateixes paraules.

 Donya Dolors surtí un moment y reaparegué acompanyant á la Montserrat, qual silueta se dibuixá en el buyt de la porta, fina y esblaymada com una aparició, animant la escena ab l'encís de sa esculptural modestia.

 Enterada ab un nou discurset de son pare de lo que feya'l cas y requerida de donar ò negar son consentiment, per tota resposta allargá la má al jove, rebent d'aquest un rich anell de prometatge.

 El notari estengué l'acta, que firmaren els interessats y'ls testimonis.

 Fidel al ritual de la familia, don Eudalt feu cridar á la Loreto pera comunicarli la bona nova y presentarli solemnement son futur germá.

 —¿Y per això fan tots la cara tan llarga? —feu aquesta, escarrabitllada com sempre, y trencant la nota solemne y seriosa de la ceremonia.— M'havían donat un sust, pensant si sería cosa de posarse dol.

 Després fou cridat mossen Isidro, considerat com indivíduu de la familia, y, per fí, tot el servey, reunit á toch de campana. Y vingan nous discursos de don Eudalt, qu'estava en plena possesió de son paper, recomanant á sos