Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
7
ali-bey el abbassí

detingut fins al 12 de Juliol de 1808, acabats felisment sos viatjes en las tres parts del mon, en una época de sis anys y dos mesos á Deu gracias. Badia en sos viatjes ha atravessat set deserts: quedá per mort de set en l' Angad, y va ser salvat com per miracle. Ha sufert dos naufragis en lo Mar Roig. Ha vist las montanyas y 'ls llochs més célebres en la Historia. Ha sigut fet presoner per los wijabbis en Arabía y ha vist un exércit d' aquella gent de 45000 homes, ab son soberá Saaud en la Mekka. Ha fet valiosas coleccions de historia natural, antiguetats, armas, vestits, etc. que la major part se troban en mans del cónsul general de S. M. en Egipte y 'l restant en varias parts. Ha portat als sabis d' Europa los planos geométrichs y perfils del célebre temple de la Mekka y del que 'ls mussulmans tenen sobre las despullas del antich temple de Salomó á Jerusalem, quals dos monuments farán época en la historia de las ciencias. Finalment un gran número d' observacions astronómicas y meteorológicas, cartas geográficas, planos, dibuixos, memorias descriptivas, políticas y científicas en tots sos rams, son fruyts dels travalls de Badia. Ha format un plan de organisació pera 'ls relligiosos de la Terra Santa que 's troban en la més horrible situació baix lo despotisme turch é implora en son favor la protecció del gobern. Ha sostingut Badia relacions de amistat ab tres soberans mussulmans y molts altres prínceps y bajás alarbs y turchs, valentse de ditas relacions pera 'l servey del Estat, que ha conseguit en operacions políticas de gran importancia y que han servit de gresol de sa llealtad patriótica, com ho testimonian los cónsols y ministres del Rey en las diversas escalas: lo que li meresqué ésser nombrat brigadier dels reals exércits en Agost de 1804; qual gracia se tingué amagada pera no comprometre sa existencia en tant que 's trovava en paíssos mussulmans, havent guardat son real despaig lo generalíssim príncep de la Pau, que 'l va perdre després, y quedá ab aixó Badia sens premi de sas fatigas y mérits contrets, després de haver merescut l' apreci dels principals sabis de Europa y la estimació dels homes de bé que 'l coneixen. Tot lo exposat, ab altras moltas cosas, consta per documents existents. Madrid 23 de Juliol de 1808. Domingo Badia y Leblich.»
 Aquest es lo més principal y auténtich document que pot presentarse pera la vida de Badia mentres no 's publican los que 's troban en la secretaría d' Estat.
 Afegirém ara á aquesta relació auténtica algunas altras noticias recullidas de diferents subjectes fidedignes. La protecció que 'l Sr. Murcia, colector general d' Espolis y vacants, dispensá al