Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/121

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
117
ali-bey el abbassí

Muley Abdsulem, pregantme que l' anés á veure. Vaig cumplir ab ell, y llavors me digué: «Que havia estat en lo palau y parlat al sultá del meu assumpto; que aquest se trobava en extrem irritat contra Ginnan; que veya clar que era home de mal cor; que 'l sultá al donar l' ordre d' acompanyarme cada divendres al palau, no volia dir que 'm deixessin en la mesquita, sino que m' hi introduhissen pera veurel y parlarli; que aixó era lo que devia fer cada divendres, y que podria molt ben ser que Ginnan y alguns altres tinguessin que arrepentirse.» Acabá dihent que anava á donar ordre pera arrestar á aquell miserable. Tot seguit vaig intercedir en favor seu, declarant que quedava satisfet, y li vaig pregar ab las majors instancias que 'l fet no passés endevant.
 Mos amichs celebraren lo triomf; més poch després vingué un d' ells molt trist y 'm digué: vostra sobrada bondat vos ha fet cometrer una falta.—¿Quina?—L' haver comunicat al traidor Ginnan los dias y horas en que han de succehir los eclipses de sol y lluna: donchs be, no content ab no haver dit res de vos y de lo obligat que vos té d' estar, ha presentat al sultá vostre travall y s' ha fet passar per autor d' ell. Al sentir aixó vaig exclamar: ¡Pobre home, quina llástima 'm fa!—Mes ¿per qué?—Perqué ni ell ni ningú coneix á Fez los dias y horas dels eclipses sino jo.—¡Cóm! ¿Donchs no 'ls haveu indicat? ¡Si éll los té tots escrits!—No: aviat vaig coneixer l' home ab qui tractava; per aixó en quant á la part astronómica no li he dit veritat en res, y de consegüent los pronóstichs que ha donat son falsos. Al sentir aixó tots se 'm tiraren demunt. Me besavan las mans, m' abrassavan, y m' aixecavan en brassos proclamantme home superior á tots los demés.
 Lo divendres següent Sidi Ginnan, fingint ignorar tot lo que havia passat, vingué á buscarme pera conduhirme al palau. Lo vaig fer esperar més de mitja hora, y montant á cavall li vaig manar que 'm seguís. Entrarem en una capella interior del palau, ahont acudí aviat un fill del sultá pera ferme companyía, y alguns minuts després lo sultá m' enviá á buscar.
 Vaig passar segons costúm, acompanyat de dos oficials; me presentáren al sultá, que 's trobava en la caseta de fusta del tercer pati. Aixís que hi vaig entrar, me convidá á sentar-