Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/14

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
10
viatjes per áfrica y assia

via passá Badia á Córdoba en calitat de prefecte, y últimament en 1812 á Fransa seguint al destronat Joseph. Al passar per Valencia s' hostatjá á casa de D. Francisco Seris, ab quí tenia correspondencia y amistat; li digué que son intent era publicar sos viatjes; primer en espanyol y després en francés. Sembla que no cumplí del tot son propósit, puig si be 'ls ha publicat ha sigut sols en aquesta última llengua baix la protecció de Lluís XVIII, á quí dedicá la obra ab lo títol següent: Voyages D' Ali-Bey en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806, 1807. A Paris. — P. Didot l' ainé 1814. — Tres tomos en quart. Lo primer tomo té l' retrato d' Ali-Bey. L' editor firma la dedicatoria ab una B... y diu en lo prólech que posseheix molts MSS. de Alí-Bey. Segueix á aquestos tres tomos un tomo en folio de Atlas ou explications des planches composant l'Atlas des voyages D' Ali-Bey. Conté 83 láminas y 5 mapas. En lo prólech diu l' editor que aquestos viatjes poden mirarse en la introducció de moltas altras obras sevas que anirá publicant si las circunstancias li permeten reunir tots los richs materials que encara 's troban existents en diferents paíssos. Los viatjes se suposan escrits en alarb y la introducció 's posa en carácters alarbs imitant la lletra d' Alí-Bey que traduhída diu: «Llaor sia donada a Deu, á ell qu' es l' Altíssim, al Inmens; á ell que 'ns ensenya per medi de la ploma, que ensenya als homes á sortir de la ignorancia! Llaor á Deu, á ell que 'ns guia á la veritable fé del Islam fins al terme de la peregrinació y fins á la Terra Santa. Aquest llibre es del relligiós, prímpcep, doctor, sabi, scherif, peregrí, Ali-Bey fill de Othoman, prímpcep dels Abbasidas, servidor de la Casa de Deu, la prohibida.
 »Després de tants anys passats en los estats dels cristians á estudiar en sas escolas las ciencias de la Naturalesa y las arts útils al home en l' estat social, sia 'l que 's vulla lo cult ó la relligió de son cor; he prés á la fí la resolució d' entornármen als paíssos dels mussulmans, y cumplint ab lo sagrat deber de la peregrinació á la Mekka, observar al mateix temps las costums, usos y la naturalesa dels paíssos que trobaré á mon pas, á fí de fer útils los travalls de tant llarga travessía y aprofitar ab ells á mos conciutadans en lo país que per últim triaré per pátria meva». Las arts y las ciencias, en especial la geografía, deurán molt á Ali-Bey. Sa historia personal durant lo temps de sos viatjes forma una especie de poema heróych, abundant en successos estranys y curiosos epissodis, per las contínuas relacions que va tenir ab los soberans y gefes de diferents paíssos ab los que 's por-