Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
11
ali-bey el abbassí

tava com son privilegiat talent y gran ingeni l' inspiravan. Era sobri en lo parlar com tot mussulmá ben educat, y donava molt oportunament á tot son posat lo misteri d' un alt personatje y la importancia d' un sabi.
 Los viatjes deixan á Ali-Bey en Bucharest lo 18 de Desembre de 1807, havent sortit de Constantinopla al 7 del mateix mes, desde l' arrabal en que s' hostatjá á casa del embaixador espanyol marqués de Almenara. A Bucharest estava indecís si seguiria sos viatjes á Orient, Occident ó Nort. Lo senyor Antillon en sos Principis de geografia física y civil que imprimí á Madrid en la imprempta Real á últims de 1807 després del article Interior de África, posá aquesta nota pág. 76: «Sens dubte donará novas llums sobre l' interior del Africa lo viatje científich que actualment está fent D. Domingo Badia baix la protecció del sereníssim Senyor prímpcep de la Pau.» Badia deixá, á més, á punt de imprimir la part científica de tots sos viatjes, y segons li havia dit á mon oncle D. Jaume Amat tenia varis MSS. sobre l' estadística de Andalucía y Portugal. En la Gazeta de Madrid de 21 de Juny de 1835 s' anuncia: Diccionario de las maravillas de la Naturaleza, que conté fondas indagacions sobre sos estravíos, ecos, evacuacions, etc. per lo senyor Sigaud traducido por D. Domingo Badia y Leblich, tomo I en 4.t edició de Madrid de 1800.
 Es molt curiosa la representació que dirigí Badia desde París á Ferran VII ab fetxa de 8 d' Abril de 1814, y es probable que consti original en la secretaría d' Estat. La copia que un amich de Badia 'n conserva entre sos papers diu aixís: — «Senyor — D. Domingo Badia y Leblich ab lo més gran respecte A. R. P. de V. M. faig la exposició següent — Enviat per l' august Pare de V. M. vaig sortir de Madrit en Maig de 1802 pera fer un viatje de descubriments científichs en Africa baix lo nom de Ali-Bey, qual historia cronológica expressa l' adjunt estracte castellá; y la part científica l' article insertat sens saberho jo en lo Monitor de 3 del corrent y qual exemplar igualment acompanya. En quant á la part política sa exposició no cab en los estrets límits de aquest paper; pero si V. M. se digna aceptarlo remeteré un extracte d' aquesta grandiosa operació. Tot just restablert de ma greu malaltía de Munich, vaig arribar á Bayona estés sobre un llit en lo meu cotxe, en la tarde del 9 de Maig de 1808, hostatjantme en la primera casa que vaig poguer al cap-vespre. — Al matí següent me digueren que V. M. havía estat en Bayona y sortía en aquells instants, y ja no vaig tenir la ditxa de oferirli mos homenatjes. La mateixa tarde, encare que molt débil me