Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/19

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
15
ali-bey el abbassí

desa d'un projecte que habia de cambiar la fas del mon mercantil, l' introduhir la civilisació en bárbaras regions, adquirí ab una perfecció de que no hi ha exemple, los coneixements que debian assegurar l' éxit de sa empresa, se subjectá á una cruel circuncisió, se forjá una genealogía encisadora, aná ab heróich atreviment á extendre sa mentida, explicá 'l Coran en lo sentit més útil á sas miras, tingué poder en la cort del Marroch, ahont s' enllassá ab la familia imperial, aparesqué misteriosament en los ports de Africa, atravessá 'l desert, rebé á Egipte adoracions que sols se tributan á un Profeta, navegá en lo mar Roig, visitá la Mekka, recorregué la Siria y va ser honrat y festejat á Constantinopla. Lo trobá Chateaubriand en son viatje á la terra Santa: una pregunta del prímpcep mussulmá l' ompli de sorpresa y de vanitat: ilusió que després va desaparéixer al saber que Ali-Bey era europeu. Bausset en sa historia del interior del palau imperial, ja 'ns aclara més la identitat de la persona: nos descubreix qu'es espanyol y aixeca una punta del vel que amagava l' objecte de la seva admirable espedició. Ab tot, lo viatje d' Ali-Bey s' ha traduhit en totas las llenguas y tant sols Espanya ha quedat ara privada de la llum de son fill. Pero tenim per últim la satisfacció de anunciar al públich que la gloria de nostre ilustre compatrici no permaneixerá llarch temps amagada, y pera complement de nostre orgull patriótich declarém, com consta per documents irrefragables, que l' animós Prímpcep Ali-Bey no es altre que D. Domingo Badia y Leblich nascut á Barcelona y batejat en sa catedral segons la partida de baptisme que hem tingut en nostras mans.
 »Aquest important descubriment animá 'l zel d' alguns catalans á vindicar la memoria del seu paisá. Un personatje tant distingit per l' alt destí que ocupa en la societat, com per sa fortuna, y més encara per son ardent amor á la gloria de sa pátria y per sa protecció á tot lo útil é ilustrat, s' ha posat al cap d' una empresa pera publicar no tant sols los escrits que d' aquell home extraordinari coneixen ja 'ls extranjers sino 'ls demés que existeixen indubtablement inédits y ab diligencia 's buscan, y sa vida plena de fets maravellosos que podrian passar per noveleschs, si per auténtichs documents no estiguessen plenament comprobats. Una reunió de ilustrats compatricis nostres residents en la capital de la monarquía se troba encarregada d' aquestas interessants indagacions, que porta ab incansable activitat, y de la comparació del original d' Ali Bey ab los escrits d' altres viatjers; comparació que donará lloch á curiosas notas, sobre las