Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/233

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
17
ali-bey el abbassí

altra negra, de qui te un fill y duas fillas. Sas esclavas negras son en gran número, mes no 'n te de blancas. Desplega lo major luxo y magnificencia en los vestits de sas donas y ornament de sas habitacions.
 Los fills del bajá portan lo títol de bey, y un d' ells s' anomena com jo, Ali Bey; mes quan se diu bey senzillament s' entén lo més gran, reconegut hereu del trono.
 Asseguran que las rendas del bajá no excedeixen d' un milió de franchs anuals.
 Lo porter interior del palau del bajá es un esclau negre, y pera lo servey seu te més de cuaranta esclaus cristians, tots italians.
 Lo dia de pascua, al moment que entrava jo pera veure al bajá, comensá á tocar sa orquesta desde una pessa interior; més tot just me vejé feu senya de que parés la música, per ser aquesta una diversió que la gravetat mussulmana mira ab menyspreu. En los pochs instants que vaig poguer sentirla, me semblá soportable, é infinitament superior á la del Marroch. Me digueren que dita orquesta se componía de vinticuatre músichs.
  Los primers empleats son lo hasnadar, ó tresorer; lo guardiá-bàchi, gefe y majordom del palau; lo kiàhia, lloch-tinent del bajá, que ocupa un magnífich sofá en lo vestíbul; lo segon kiahia; cinch ministres pera desempenyar los diferents rams d' administració; l' agá dels turchs, y 'l general de la caballería árabe. Se compón la guardiá del bajá de trescents turchs y cent mameluchs de caballería.
 Fora d' aquestas guardias lo bajá no te altra tropa arreglada en actiu servey. Quan hi ha guerra que requereix organisació de forsas, convoca las tribus árabes, que 's presentan ab sos estandarts ó banderas al devant; y llavors pot reunir deu mil caballs, y cuaranta mil infants.
 He dit que l' almirall del bajá es un renegat inglés, casat ab una parenta seva. Sas forsas marítimas se componen dels barcos següents:

1 fragata ó corbeta de
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
28 canons.
1 idem de
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
16 »
3 xabechs de 10 canons cada un
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
30 »