Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/243

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
27
ali-bey el abbassí

 Vaig advertir al capitá son grave erro; vaig fer variar lo rumbo al E. pera anar en demanda de la costa de Morea, ahont arribarem després de quatre dias de calma, y tirarem l' áncora en la isla Sapiensa, devant de la ciutat de Modon.
 Lo pais ofereix un aspecte espantós: sembla trossejat per antiguas erupcions volcánicas. La base del terrer es una argila glutinosa forta per demés, y 'l fons del mar es de la mateixa especie, de manera que las áncoras s' aferran ab una forsa extraordinaria. Estávam á vuytanta brassas de la vora al N. de la isla Sapiensa, y sobre més de vint de fondo.
 Cinch dias permanesqué lo baixell fondejat en aquesta posició. No obstant d' estar malalt vaig saltar un dia á terra, y per mas observacions vaig trobar la latitut de la isla molt prop del fondejader,36° 49' 51" N.; pero la llongitut necessita discusió. Vaig observar axís mateix la declinació magnética14° 27' 0" O. No surto no obtantant responsable d' un erro d' un á dos graus, per trobarse ma brújula espatllada á causa d' un cop de mar que entrá en ma cambra durant la travessía de Larache.
 La isla Sapiensa tindrá com de vuyt á deu millas de vol. Fórmala la terra argilenca coberta de rocas calissas. Tota la superficie de la isla se compon de montanyas ó turons. No té torrents, fonts ni pous; sols hi ha petita cantitat d' aygua en los forats de las rocas; pero encara aquella, que sempre es mal sana, desapareix axís que comensa la calor.
 La isla no conté cap habitació. Sols quan hi ha aygua hi trasportan allá remats de moltons ó cabras, guardats per pastors grechs, que vesteixen una especie de gech y un llarch calsó de pell de moltó ab llana y tot. Semblan sans y robustos, de bon color, y sobre tot d' aspecte falaguer; tenen los ulls vius. Com no coneixen altra llengua que la de sa patria, no vaig poder entrar en conversa ab ells; pero 'm semblá que conservan encara alguns restos de l' antigua cortesanía y urbanitat que formavan lo fons del carácter dels antichs grechs.
 Desde allí 's descubría la ciutat de Modon, situada en lo continent á la vora del mar, y á duas lleugas de distancia al N. NO.
 També 's veu poch apartat de terra ferma un illot molt elevat, sobre 'l qual habian aixecat los russos una batería de