Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/244

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
28
viatjes per áfrica y assia

vinticuatre pessas pera batrer la ciutat en la última guerra; me sembla, no obstant, impossible que haguessen pogut maniobrar vinticuatre pessas en espay tan reduhit, encara que la situació es favorable al objecte.
 Permanesquerem al áncora; lo capitá seguí bevent molt; fins que 'l 20 de Febrer doná la vela ab un ventet de O.
 Poch avans li havia jo indicat lo rumbo que debia seguir pera fer camí per fora de la isla de Candia, y navegar dret á Alexandria. Prometé seguir ma indicació; pero son intent era entrar en l' Arxipélach y fer escala ab cualsevol excusa en lo port de Canèa ó de Candia. Per aixó cambiá de direcció cap al E. durant la nit, y al matí següent nos trobavam devant de las illas de Cerigo y Candía, á la embocadura del Arxipélach. Vaig reconvenir al capitá per aquella operació que tant havia d' allargar nostre viatje; y s' excusá dihent que no havia estat en las sevas mans obrar d' altra manera, ni havia trobat medi per no entrar en l' Arxipélach. En aquesta situació 'ns trobavam, quan nos sorprengué la calma més gran.
 Los diferents caps y montanyas nevadas de la Morea, y las diferentas illas que 's troban á l' entrada del Arxipélach, forman un quadro interessant. Totas aquestas illas, que son molt altas, me semblaren formadas de la mateixa especie de roca que la isla Sapiensa. La isla de Cerigo, que domina l' entrada del Arxipélach, sembla ben cultivada, y s' hi veuhen moltas poblacions. Llavors la ocupavan tropas russas.
 Se mogué un ventet al capvespre y, tement lo capitá lo vehinatje de las terras, doná la proa al mar, y 's posá á dormir després d' haverse ben emborratxat.
 L' endemá volgué novament entrar en l' Arxipélech, pero estavam ja molt lluny. Lo barco caminava poch á poch á favor de bufadas de vent y calmas; pero sorprés per la nit avans d' arrivar, lo capitá feu la mateixa maniobra que 'l dia anterior, y la repetí per altres cinch consecutius, lo qual no hauria succehit, y haguerem pogut entrar en l' Arxipélach, ab sols vetllar una nit, y correr petitas bordadas pera mantenir sa posició.
 Un dia nos creguérem amenassats per un pirata. Se prepararen las armas, més lo corsari passá de llarch, respectant