Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/245

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
29
ali-bey el abbassí

tal volta lo port de nostre barco, y la multitut de gent que veya. Lo laberint del Arxipélach protegeix l' existencia d' aquets piratas, que ab barcos lleugers, sens artillería, y una tripulació poch numerosa, pero ben armada, atacan á barcos més grans. Lo capitá del nostre y son segon havian exercit aquell noble ofici durant alguns anys. Quan un pirata fa una presa, acostuman á llensar al mar tota la gent pera que no 's divulgue 'l secret; després s'endú 'l barco á un dels petits ports deserts que tan abundan en aquest mar, ahont disfruta tranquilament de lo robat: lo qual proba bé que 'l gobern turch no es lo régimen mes apropósit pera fer desapareixer semblant calamitat.
 En tan aburrida navegació s' havian consumit casi enterament los queviures y l' aygua; molts passatjers ja no tenian de que menjar, y 'ns veyam reduhits á la octava part de racció d' aygua al dia.
 En tan crudel situació, los viatjers y mariners, entrats en una tristesa tant més profonda, en quant ignoravan quin seria 'l terme de tan horrible estat, tenian fixos en mi'ls ulls: ¿més qué podía jo fer ab aquell imbécil que teniam per capitá, y que 'n mitj de tants desastres, continuava emborraxantse y dormint?
 Per fi vaig pujar á cuberta; vaig fer distribuhir part de mos queviures; repartí diner ademés á cuaranta infelissos, á fi de que poguessen comprarne als que 'n tenian. Consolat aixís tothom, vaig fer severas reconvencions al capitá per sa conducta y per la situació á que 'ns havia conduhit. Confos de vergonya, virá de bordo cap al NO., y vetllant tota la nit, entrá en un petit port de la isla Sapiensa l' endemá al matí 14 de Febrer, pera provehirse de queviures en Modon.
 Dit port, anomenat Porta-Longa, es hermós y ben tancat, ab un islot á sa embocadura, y excelent fons: s' hi pot atracar fins á cuaranta brassas de la vora, y ab barcos petits molt més prop. Pot contenir de dotze á quinze barcos de guerra, ab tanta seguretat com en un estany, sia la que sia la forsa y direcció del vent, per trobarse perfectament cobert per totas parts, y abrigat per montanyas.
 La tarde del mateix dia entrá en Porta-Longa un barco grech que venia de Liorna.