Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/255

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
39
ali-bey el abbassí

pas de la lluna per lo meridiá, y no poguent contar absolutament ni ab lo capitá ni ab la tripulació, vaig donar per perdut lo barco y 'ls que hi anavam dintre.
 A las onze passá la lluna per lo meridiá: la tempestat se feu més forta, y cap á mitja nit era la més horrible que pot imaginarse. Ab tot y la claror de la lluna 'ns trobavam enterrats en las més espessas tenebras; unas onas com montanyas nos cubrian d' aygua; de tant en tant queyan torrents de pluja, barrejats d' espantosas pedregadas. Los llampechs iluminavan aquella escena d' horror, mes los trons no 's sentian, perque 'l soroll de las onadas, semblant al bruel de milions de lleons y toros, nos aixordava; y pera més gran desgracia, lo barco se trobava en semblant apuro abandonat per dirho aixís del capitá y tripulació... Me veya reduhit á un estat d' extrema debilitat, y vaig creurer que havia arribat ma hora derrera; mes la reflexió de que vint anys de vida més ó menos passan com un somni, y altras semblants consideracions, tranquilisaren mon esperit; y vaig permaneixer en tal estat d' indiferencia á la vida ó á la mort, que esperava lo moment fatal ab la major calma y resignació.
 La tempestat continuava ab la mateixa violencia. Mes d' una vegada vaig veure caurer lo llamp á mon costat, y encar crech haverlo vist saltar del mar cap als núvols. Vaig lograr no obstant despertar al segon y alguns mariners: aquestos se posaren á travallar en las bombas; lo segon, que era un home colossal, va agafar lo timó y procurá donar la proa á las grans onas. Aquestas duas operacions aliviaren molt la embarcació. Per fi á las duas del matí vaig veurer reventar devant de la proa un globo de foch que 'm semblá tenir uns tres peus de diámetro; mes com me fou impossible calcular sa distancia; també m' ho fou estimar sa verdadera magnitut. Me semblá també un xich aixecat sobre la superfície del mar. Se verificá la explossió sense llampech ni moviment aparent; la llum, brillant com lo sol, durá de tres á cuatre segons. La forma del meteoro se semblava á un sach que 's buyda, girantlo al revés. Al últim va despedir una llum blavosa y vermellenca.
 Seguiren á dit meteoro horribles cops de mar, vent y pedra, que duraren fins á prop de las tres. Llavors comensá á