Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/299

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
83
ali-bey el abbassí

meluchs, d' ahont ve la falta de diner; á pesar també de la extrema dificultat dels trasports, y las devastacions de las tropas d' Elfi Bey, acampadas á curta distancia de la ciutat; á pesar de la fugida dels habitants del camp, inundació del estany Mareotis, causada per los inglesos durant la guerra d' Egipte, terrer perdut pera l' agricultura, que presentava abans més de cent cincuanta aduars establerts en sa superficie. Si ab tot y tantas circunstancias desfavorables, son tan ben surtits los mercats públichs; ¡quína devia ser l' abundancia en circunstancias més propicias!
 La massa principal dels habitants d' Alexandría se compón d' árabes, es á dir, d' homes generalment ignorants y grossers; mes lluny d' esser indócils y dolents ab los cristians, los serveixen y sufreixen sos capritxos é injusticias ab tanta paciencia com si fossin esclaus. Jo crech que anteriorment no era tan afable 'l poble ab los europeus, per la única rahó de las preocupacions religiosas; mes la expedició dels francesos los ha fet veure que 'l cristiá no aborreix al mussulmá, puig tenint la forsa suficient pera manar com senyor, tractava als habitants com germans. Circunstancias son aquestas que han produhit en aquells pobles una felís revolució. Las inmensas ventatjas de la civilisació, de la táctica militar, de la organisació política, de las arts y ciencias de las nacions europeas, que han tingut la ocasió de coneixer; las ideas filantrópicas comuns á totas las classes de la societat, que han tingut temps pera apreciar, los han inspirat una classe de respecte per las nacions, que tantas ventatjas posseheixen sobre los árabes y turchs, qual inferioritat respecte dels europeus regoneixen francament.
 Las casas d' Alexandría tenen los terrats plans, com succeheix en tots los paissos ahont plou poch. Per gran que sia una escala sempre es estreta de grahons, y sols pot passarhi una persona.
 A la entrada dels salons hi ha generalment un embá de fusta ab armaris, y formant en sa part superior una classe de gabinet ó palco, ab petitas balustradas ó ab gelosías, qual forma representa exactament una tribuna. Al entorn del saló y á la alsada de set peus, hi ha una post petita d' un peu d' ample, sobre la qual posan llibres ú altres objectes: lo fons