Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/30

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
26
viatjes per áfrica y assia

gentada pera dirigirme á la capella, me vaig trobar al pas ab las comitivas de tres, de cuatre y encara de més noys que portavan junts á circuncidar. Lo camp estava cubert de caballs, soldats, paysans, árabes y grupos de donas enterament cubertas, assentadas á l' ombra d' alguns arbres, ó en los clots que formava 'l terreno. Al passar los noys per davant d' ellas, donavan grans crits, lo qual es sempre de sa part senyal de alegría.
 Al arribar á la ermita, vaig atravessar lo vestíbul per mitj d' una immensa gentada, y entrant en la capella, vaig veurer lo que m' atreviré á anomenar una verdadera carnicería.
 Al costat del sepulcre del sant hi havia cinch homes, sense més vestit que una camisa y calsas, y arremangats fins la espatlla. Cuatre d' ells assentats davant de la porta de la capella, lo quint dret al costat de la entrada pera rebrer las víctimas. Dos dels assentats portavan los instruments del sacrifici; 'ls altres dos una bossa ó saquet plé de polvos astringents.
 Darrera d' aquells cuatre ministres se veya altre grupo d' una vintena de xicots de totas edats y colors, que també hi feyan son paper, com tot seguit veurém; y á alguns passos de distancia, altra orquesta com la de que he parlat, tocava sonadas discordants.
 Al arribar lo neófit, son pare, ó la persona que hi era per ell, passava davant, entrava en la capella, besava 'l cap del ministre circuncisor y li feya un cumpliment. Desseguida presentava 'l noy. Al instant l' agafava 'l home robust encarregat de rebrel, lo qual aixecantli la roba, 'l presentava al circuncisor pera 'l sacrifici. Al mateix temps se deixava sentir la música ab estrépit espantós, los xicots assentats al darrera del ministre s' aixecavan plegats donant terribles crits, y atreyan l' atenció de la víctima cap al sostre de la capella, senyalantlo ab lo dit. Atolondrat lo noy ab tal tabola, aixecava 'l cap, y en aquest moment lo ministre, agafant la pell del prepuci, la estirava ab forsa y la tallava d' una estisorada. Al instant altre tirava polvos astringents á la ferida, y altre tercer la embolicava ab desfilas subjectántlas ab una vena: tot seguit s' enduyan al xicot en brassos. Tota la operació no durava mitj minut, encara que 's feya molt grosse-