Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/302

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
86
viatjes per áfrica y assia

pitjor; l' altre, al occident, se reserbava pera los baixells turchs; mes desde allavors los dos ports están oberts á totas las nacions.
 Una barra que hi ha á la embocadura del port oriental, no deixa més que un pas molt estret; hi ha poch fons, que minva diariament per la inmensa cantitat de llastre que están tiranthi continuament los barcos. Aquest port está del tot descubert á la cuarta del N.; y 'ls vents de N. O., que 'n aquells paratjes son furiosos, causan frequents desastres. Lo port de ponent té un excelent fons, y está ben abrigat: poden fondejarhi tots los barcos de guerra, ó de cert número de toneladas. Més també camina á sa destrucció per la mateixa causa que terraplenará ab lo temps lo de llevant, es á dir, per la gran cantitat de llastre que hi tiran.
 A la extremitat oriental de la isla, ahónt antigament existí lo far, hi ha una fortalesa ó torra de construcció árabe, que presenta bastant bon aspecte. Está elevada sobre una roca casi aislada, que 's comunica ab terra per un moll també mitj arruinat; y com los turchs jamay reedifican, aviat quedará aislada del tot. Aquella torra l' anomenan far, y la defensan algunas pessas de artillería y guarnició turca. L' extrém occidental de la península del far se diu Ras-et-tinn, ó Cap de las figueras, per lo gran número d' aquestos arbres que s' hi veyan en altre temps, y 's tallaren en las últimas guerras. En lo siti que ocupavan han fet los europeos construhir un llatzeret.
 Alexandría está en regular estat de defensa; molts forts construhits per los francesos, alguns trossos de muralla renovats, ab sos fossos, algunas trinxeras y murallas obligarian á un atach complicat: ab tot y aquestas obras, pera tropas europeas, no poden considerarse més que com fortificacions de campanya. Casi tots los forts y reductes se van malmetent per la incuria dels enginyers, los quals no conservan los travalls; y com no hi ha revestiments, aviat quedarán arruinats. Per aquesta rahó es impossible que dita plassa, fins fentse esforsos extraordinaris de defensa puga sostenirse contra europeos; més respecte á árabes, mussulmans ó turchs, que son ignorantíssims en l' art militar, pot considerarse com plassa forta. Per lo demés, trobantse Alexandría casi aisla-