Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/320

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
104
viatjes per áfrica y assia

mort á tú, si no li haguesses dat hospitalitat y socorro.» Rasgo admirable, y del que no faltan exemples en la historia.
 Tot lo magnífich equipatje y preciosos efectes que Elfi portá de Lóndres foren després de sa fugida saquejats, destrossats y venuts.
 Havéntseli agregat alguns mameluchs, s' establí en lo desert. Ab lo diner que feren arribar á sas mans los inglesos, pogué formarse un partit, ab lo qual subjectá alguns aduars, y tribus y tot, y aná á bloquejar la ciutat de Damanhur, aprop d' Alexandría. Mes los habitants, que s' havian declarat contra Elfi, s' han defensat per espay de dos anys fins ara, ab una curta guarnició d' arnautas.
 En aquest temps los inglesos y 'ls agents d' Elfi obtingueren firmans del Gran-Senyor pera constituhir á Elfi Bey Schèih-lo-Belèd, es á dir, primpcep feudatari d' Egipte.
 La Porta enviá al capitá-baixá ab tota la escuadra otomana, á fi de fer executar los firmans; enviá també á Mussa, baixá de Salónica, ab algunas tropas en calitat de baixá del Caire; mes Mehemet-Ali, y 'ls scheihs de la ciutat s' oposaren á semblant disposició, y per medi de novas negociacions ab lo capitá-baixá y la cort de Constantinopla, obtingueren nous firmans á favor de Mehemet-Ali. Lo capitá-baixá y Mussa Bajá se retiraren, sense fer res, lo 18 d' Octubre de 1806. Elfi Bey quedá sol y abandonat en lo desert. Aquest fou sens dubte un cop fatal pera 'ls inglesos, que perderen lo fruyt de tants sacrificis, y la ventatja de quedar amos del comers d' Egipte. Per lo demés, jo sols dich lo que m' han contat sense garantir res, perque no responch més que de lo que veig; y encar que tant lo capitá-baixá com Mussa Baixá hagin tingut la bondat de prodigarme las mostras més inequívocas de consideració y amistat, desde 'l primer dia fins al derrer, mon carácter, més propens á la contemplació de la naturalesa que á las intrigas dels homes, m' ha mantingut sempre distant de tals assumptos.
 Durant ma permanencia, vaig fer algunas adquisicions interessants d' objectes d' historia natural y antiguetats. Havia dissecat un bonich peix volador, pescat en aquella costa; mes com las bestiolas lo comensavan á malmetre lo vaig dibuixar.