Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/36

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
32
viatjes per áfrica y assia

á son adversari, lo qual fou condempnat á rebrer trenta un cops; inmediatament l' ajassaren en terra cuatre soldats, portaren un bastó y un llas escorredor per lo qual feren passar los peus del pacient, y un soldat li descarregá sobre la planta trenta un cops ben donats ab una doble corda enquitranada; acabada la operació plantaren també a la porta al querellant á cops repetits. Jo hauria desitjat vivament demanar perdó per lo condempnat, pero me vaig estar de ferho, ignorant com se rebria ma demanda. Vaig saber després que en tals cassos podia intercedir en favor del pacient als deu ó dotze cops. A cada un d' ells lo condempnat crida ordinariament Allah, Deu; pero altres en lloch de cridar Allah, contan d' un modo altaner los cops que van rebent.
 Casi may se presenta al kaid pediment de cuatre á sis líneas. Aixís es que tots los efectes de son secretari se reduheixen á un petit tinter de banya ab ploma de canya y alguns trossos de paper molt petits pera rebrer qualsevol órdre, lo qual encara passa menos. Dit secretari no te oficina ni arxius: de manera que aviat desapareixen los papers que se li entregan, donchs no conserva lo més petit registre de las órdres expedidas.
 Lo kaid pera jutjar no 's guia per altra regla que son bó ó mal sentit, y tot lo més alguns preceptes del coran. En molts pochs cassos consulta als fakihs, ó remet las parts al kadi ó jutje civil.
 Lo gobernador de Tánger s' anomena Sid Abderrhaman Aschasch; era un mer traginer, no sab llegir ni escriurer ni tant sols posar son nom; pero no li falta talent y vivor natural. Tampoch se troba en estat de coneixer lo que es útil al home la instrucció, de modo que la nega á sos fills per sistema, los quals tampoch saben llegir ni escriurer. En la actualitat se troba amo d' una immensa fortuna á Tetuan, ciutat que está també baix son gobern y ahont resideix sa familia; comparteix sa residencia entre una y altra, mantenint un lloch-tinent á Tánger y altre á Tetuan pera gobernar en ausencia seva.
 Los judicis del kadí son un xich menos tumultuosos que 'ls del kaid; pero 's practican poch més ó menos en la mateixa forma. Las decissions se treuhen dels preceptes del coran