Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/400

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Per la part de fora las casas amagan las parets del temple, de manera que no hi ha cap fatxada exterior. En algunas de ditas casas s' hi veuhen á més finestras, que donan al interior del temple.

Saffa y Merua.


 Las duas montanyetas sagradas, Saffa y Merua, poden considerarse com dependents del Haram, á causa de la obligació de visitarlas imposada á tots los pelegrins, després de donar los set toms á la casa de Deu. Los dos llochs, situats fora de la ciutat en temps del profeta, están are compresos en ella per los auments successius, y las duas montanyetas plenas de casas, forman carrers en la actualitat.
 Saffa dista molt poch del temple al SE., y está devant, encar que ab alguna oblicuitat, de la porta del mateix nom, y al peu de la montanya Djebel Kubiis que es lo lloch hont la pedra negra caygué del cel.
 Al cap d' un carrer curt y ample que termina en la montanyeta per una pendent suau, hi ha un pórtich de tres archs sostinguts per pilans toscos. S' hi puja per quatre gradas que s' extenen á lo llarch dels archs, y allí 's situa lo pelegrí pera resar la oració de Saffa.
 Merua esta una mica més separada del temple per la part del N.
 Al extrem d' un carrer que conduheix á la montanyeta de Merua, hi ha una plataforma de vinticinch á trenta peus en quadro, tancada per una gran paret per tres costats: es lo lloch sagrat hont va lo pelegrí á fer la oració de Merua: s' hi puja per algunas gradas.
 En dit carrer hi han las tendas dels barbers hont van los pelegrins a afeytarse 'l cap, aixís que han acabat los set viatjes entre las duas santas montanyetas.
 Derrera de las parets de Merua continuan elevantse las casas en anfiteatre fins al cim de la montanya.
 Com lo carrer principal de la Meca es precisament lo camí que conduheix de Saffa á Merua, y al mateix temps mercat públich, la gent que sens parar tranzita per allí, molesta molt als pelegrins en sos devots viatjes entre 'ls dos sagrats turons