Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/465

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


temple, que llavors passava per la vall, escoltada per altres soldats. Aixís acabá, y puch afegir felisment, aquest desagradable contratemps, encar que 'm queda lo sentiment d' haver malograt un viatje interessant, y perdut lo rellotje que 'm servia pera las observacions astronómicas.
 A mitj dia, mentres s' estava discutint sobre la contribució exigida per los wehhabis, se sentiren cinch ó sis trons ab un cel clar y sense núvols.
 En quant á la conducta de dits wehhabis, es de notar que nosaltres sabiam molt be, com tots los árabes, la expressa prohibició d' anar á visitar lo sepulcre del profeta á Medina. De consegüent cometíam sabentho una infracció de la lley. Mes jo estava resolt á tentar la ventura, ab la esperansa de que la casualitat secundaria ma empresa. Al agafarnos, no feren los wehhabis sinó posar en execució la orde general anteriorment expedida.
 La contribució que exigiren no fou més que una penyora per nostra infracció. Lo modo d' exigiria fou brutal, es cert; més s' ha de perdonar en gent poch civilisada. També es veritat que se m' enportaren lo rellotje y l' albornús, mes ¿per qué no se n' endugueren lo demés?... Aquestos árabes, encar que wehhabis y súbdits de Saaud, son naturals del país novament somés, y per tant se diferencian molt de la brillant joventut wehhabita de llevant que acabava de veure á la Meca; aixís es que 'ls hi vaig perdonar de bona gana l' haverme robat lo rellotje y l' albornús, com resto dels antichs vicis de son país; donant gracias á la reforma d' Abdulwehhab, per haverme deixat los demés efectes y los intruments astronómichs. Sas amenassas y maltractes als turchs no son sinó consecuencia de son ressentiment y odi contra aquella nació, qual nom solament ja 'ls posa furiosos.
 Ab tot aquest desgraciat viatje me doná una idea del desert de Medina, y coneixement bastant aproximat de la posició geográfica de dita ciutat, que vaig determinar, segons la estima geodésica de las rutas y noticias adquiridas tant en Djideida com en lo paratje hont me detingueren, á 2º 40' al E. del Ienboa, y casi en la mateixa latitut, salva la diferencia d' uns tres ó quatre minuts cap al S.; de modo que colocant á Medina sobre 'l meridiá de la Meca, se trobará ab prou feynas un minut de temps ó un quart de grau d' error.