Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/476

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


sagats; nos fou, donchs, indispensable esperar anclats l' endemá.

 Dia 30. — Retardá encare la arribada dels altres daos una terrible borrasca del NO. que durá tot lo dia.
 En aquells dias de descans havia jo recullit diferents objectes de historia natural; mes haventho advertit mos ignorants companys de viatje, comensavan á concebir sospitas sobre son objecte y fi; per lo tant me calgué deixarho corre.

 Dias 1 y 2 de Maig. — Arrivaren per fi 'ls demés daos, ab lo qual esperavam continuar nostra ruta l' endemá; mes regnant encare ab forsa lo vent contrari, 'ns obligá á permaneixer al áncora.

 Dia 3. — Finalment doná vela tota la flota, poch avans de las cinch del matí, dirigintse al NO., y fondejá á mitj dia prop d' un escull.

 Dia 4. — Allá á la una del matí ja caminavam ab petits vents variables, interromput per calmas, fins que fixantse 'l vent al ONO. favoresqué nostra marxa fins á mitj dia, hora en que tots los barcos anclaren en lo port de Demeg, sobre la costa d' Arabia. Nostra ruta havia sigut generalment cap al NO., y propera á la costa. Haviam sortit per fi d' aquells terribles esculls, que durant gran part de la navegació amenassavan engolirnos á cada instant.
 Lo port de Demeg es excelent, ben tancat, y voltat de montanyas que 'm semblaren argilosas y s' extenen fins á la vora del aygua. Se veuhen en las terras properas algunas plantas, mes en curta cantitat.
 Se presentaren alguns árabes y donas pera vendrens moltons. Me digueren que tots son gent dolenta.

 Dia 5. — Molt dematí issarem vela ab vent contrari, lo qual reforsá en termes que 'ns vejerem precisats á fondejar á las vuyt del matí en un petit port de la costa d' Arábia, voltat d' esculls, qual nom es Libeyot.
 Lo pas del sol me doná per latitut 26º 28' 25" N.; mes tinch poca seguretat en dita observació.