Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/536

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


pálit ó oliós, á vegadas blanch mate com lo guix ó paper, y rara vegada hermosos colors. Rodeja la circunferencia de sa cara una vena blanca, com á las monjas; lo que las hi dona un ayre de cadávers ambulants; tenen las galtas infladas, lo nas punxagut, y comunment lo llabi inferior més gruixut y sortit que 'l superior; los ulls regulars, pero apagats; molt distints en aixó als de las donas árabes que centellejan; per altra part no tenen gracia, y generalment son melancólicas. Tal es lo retrato, per desgracia massa parescut, de las donas de Jerusalem. En quant al trajo, sols he vist lo gran vel blanch que las cubreix de dalt á baix, é ignoro de que 's compon lo resto de sa vestidura. Y no obstant los noys son més hermosos y nets que 'ls árabes ó egipcis.
 No sé si 'ls juheus tenen més d' una sinagoga; pero 'ls cristians tenen varias iglesias, ab comunitats de frares. Los católichs romans, ademés dels convents del mont Calvari y del Sepulcre tenen altre monastir nomenat Sant Salvador y altre de Sant Joan.
 Los mussulmans veneran en Jerusalem las reliquias ó sepulcres de diferents sants; lo qual forma un ram d’ especulació pera gran número d’ individuos, tant per la administració dels fondos ó fundacions pías anexas á cada sepulcre, com per la colecta d’ almoynas que acompanyan indispensablement á cada visita.
 Encar qué 'ls habitants de Jerusalem son un compost de diferents nacions y cults diversos, que en l' interior se desprecian mútuament ab referencia á las opinions relligiosas, no obstant com los cristians son en major número, regna bastanta igualtat en las relacions socials, negocis y diversions. Los sectaris de Jesucrist van indistintament barrejats ab los deixebles de Mahoma, produhint dita amalgama en Jerusalem una llibertat molt més extensa que en cap altre país subjecte al islamisme. Sovint he vist á mussulmans respectables no tenir cap escrúpul de mirar una dona cara á cara, y fins pararse á enrahonar ab ella públicament, cosa que sería motiu d’ escándol en qualsevol altra ciutat mahometana.
 Es gobernador de Jerusalem un fill del país, que du lo nom de Scheih lo Beled ó de Hhakim. L' actual fou nombrat fa poch en lloch d’ un cosí seu, á quí lográ desbancar. Quan jo hi vaig ser estava detingut.