Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/545

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dels demés cults. S' ha de dir també, que segons totas las noticias que vaig poder recullir, la conducta d' aquells homes respectables es verdaderament exemplar, y molt digna de l' alta estimació de que disfrutan.
 Lo convent es un edifici gran, hermós y ben distribuhit, sólidament construhit, y bastant fort pera defensa militar en aquell país. En mitj de la iglesia, de forma graciosa y pintoresca, una espayosa y ample escala de marbre conduheix á la gruta hont s' opera lo gran misteri de la encarnació; per duas escalas estretas, que hi ha á un y altre costat, se puja al altar major, colocat sobre la roca que forma la volta de la gruta; derrera s' hi veu lo chor dels frares; de manera que la iglesia se compon de tres plans, lo de la gruta en lo fons, lo del cos principal al mitj, y 'l del chor y altar major demunt. Sobre 'l chor encare hi ha altre quart plá en forma de tribuna, y en ell s' ha colocat una orga preciosa, al que s' hi puja per una escala quina entrada está en lo chor. Tots aquestos plans descansan sobre la roca. Se veu en la gruta una pessa quadrada, magníficament adornada, en mitj de la qual hi ha un tabernacle de bonich marbre blanch, sobre quatre petitas columnas, y un altar derrera. Una escala molt estreta, oberta en la roca, conduheix á altra gruta, que 's creu haver sigut la cuyna de la casa de la Verge, á causa d' una espécie de llar ó xemeneya que hi ha en un ángul. Altra escala, tan estreta com l' anterior, comunica á la part interior del convent.
 Se compon la comunitat de tretze relligiosos, nou dels quals, inclús lo prelat, son espanyols.
 Los mussulmans reconeixen la verginitat de María, y la miraculosa encarnació de Jesús, esperit de Deu, Rouh Ullàh, per la intervenció del ángel Gabriel. Lo lloch, santificat ab tan gran misteri, es igualment venerat dels mussulmans, los quals van allí sovint á fer sas oracions. Un dia vaig veure gran número de montanyesos mahometans en cerimonia, acompanyats de sa música, presentar un nen á la Verge, y tallarli 'ls cabells per primera vegada en aquell temple.
 A mitja lleuga de distancia al SSE. de la ciutat, hi ha un lloch anomenat 'l Avench. Es la desembocadura ó coll de las montanyas de Nazaret sobre de la vall d' Estrelon. Se descubreix una montanya tallada casi be á plom desde 'l