Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/547

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Per l' estat precedent se veu que son naturals d' Espanya, casi las duas terceras parts dels frares de la terra santa.
 Hi ha á Seida un convent pera frares francesos; mes durant ma estada no n' hi havia cap.
 Existeixen ademés á llevant altras quatre casas relligiosas, separadas del cos de la terra santa, á saber:

La de Constantinopla de 4 frares espanyols.
La del Caire de 8 id. italians.
La d' Alexandría de 2 id.
La de Rosetta 1 id.
_______
 Total. 15, dels quals 4 son espanyols

 Al prior dels frares de la terra santa se li sol donar lo tractament de reverendissim; y sos títuls son los de nunci apostólich, custodi de la terra santa y guardiá de la montanya de Sion y del santíssim sepulcre. Confereix ordres sagradas, y gosa dels drets y honors episcopals, sens ser bisbe. Sempre es italiá, y 's cambia cada any. Desempenyava al serhi jo aquella dignitat un napolitá nomenat Bonaventura de Nola.
 Després del prior ve 'l vicari, que ha de ser sempre francés. Hi ha á més un consell nomenat lo discretori, compost de cuatre membres; á saber: un francés, un espanyol, un alemany y un italiá.
 Los fondos que venen d' Espanya los administra lo procurador general, lo qual té á sas ordres un vice-procurador; un y altre han de ser espanyols. Los fondos procedents d' altres paíssos son administrats per lo discretori.
 Segons la constitució, la meytat del gasto dels convents é iglesias de la terra santa deu pagarse sobre 'ls fondos d' Espanya, y l' altra meytat sobre 'ls d' altras nacions. Més com en aquella época los demés pobles d' Europa res suministravan, los fondos d' Espanya feyan cara á tot, y havian adelantat á las altras caixas més d' un milió de duros. Per desgracia feya tres anys que la Espanya no enviava diners, y'l pobre procurador general no sabia que ferse, tenint á més de sufrir las vexacions é insults dels turchs.