Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/553

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Dia 21. — A dos quarts de cinch del matí tots los que duyam caballs resolguerem adelantarnos, deixant nostres camells ab lo gros de la caravana. Partírem, donchs, en número do trenta, caminant al E, per una costa penosa, dalt de la que s' troba un ras, bastant elevat, y cubert d' alsinas y altres arbres plantats sá y enllá; mes aixís que s' avansa per aquell ras, lo bosch se fa més espés. A dos quarts de nou, deixant á la esquerra una alta montanya, y fent una petita volta cap á la dreta, nos vejerem en una gran planuria erma, y á un quart de deu pararem á esmorsar en un khan mitj arruinat, nomenat Kinitri, ahont hi ha aygua excelent.
 Prosseguirem la marxa á dos quarts d' onze per la mateixa planuria, en la qual, ab tot y las seguritats que 'ns havian donat respecte á la tranquilitat del país, duas vegadas nos alarmá la aparició dels beduhins.
 A la una entrá la caravana en altre bosquet. Al sortirne un camí escarpat y perillós nos porta fins á un llogaret nomenat Sassa, situat en un cim; ahont arribarem á dos quarts de cinch pera pernoctar en un khan.
 Los camps flegeos y tot lo que puga donar idea de la destrucció volcánica, no son més que una imatje ben débil del horrorós país que atravessarem aquell dia. Desde 'l pont de Jacob fins á Sassa lo terrer no 's compon sino de lavas, basalts, y altras produccions volcánicas; tot es negre, porós ó corcat, y á un li sembla que viatja per una regió infernal.
 Ademés de dits productes que componen lo país, ja en massas despresas, ja en grans capas, la superfície del terrer está del tot cubert de pedras volcánicas, desde la gruixa de tres ó quatre polsadas fins á un peu de diámetro, totas igualment negras, porosas ó corcadas, com si acabessin de sortir del cráter: mes en especial en las inmediacions de Sassa es hont se troban esquerdas y ronyonaments volcánichs tan espantosos que un s' horroritza, sobre tot quan la imaginació's trasporta á la época en que ditas materias foren llansadas ab estrépit del cor de la terra. Los vuyts y esquerdas que 's troban arreu, contenen aygua negra com la terra, y casi sempre pudenta.
 Resulta, donchs, ab evidencia haver sigut en altre temps tot lo país poblat de volcans; perqué al atravessar la planuria se reconeixen encare alguns petits cráters.