Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/556

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. A la meytat de la nau del fons hi ha un espay cuadrat y rodejat de gelosías, las quals s' obran sols á la hora de la oració. En aquella especie de presbiteri hi ha lo mehereb, lo monbar, duas petitas tribunas baixas, ab gran corans pera 'ls lectors, y dessobre 'l chor pera 'ls cantors. Dit siti es particularment afecte als individuos del rito hhaneffi, que es lo dels turchs. Adornan lo trespol boniquíssimas catifas, y 'l restant del paviment se troba part descubert y part cubert de catifas usadas. En la nau del fons, sobre la dreta, hi ha colocat lo mehereb pera l' iman del rito schaffi.
 A la dreta de la nau del centre hi ha una caseta de fusta ab gelosías, motlluras y ornaments daurats, y pinturas arabescas; conté 'l sepulcre del profeta Joan, fill de Zacarias.
 Per tota la extensió de la mesquita hi ha moltas caixas de ferro y fusta en figura de gabias penjadas del sostre, y destinadas á sostenir las llantías en las nits d' iluminació.
 Las altras mesquitas no valen la pena de descríurers.
 Damasch, aixís com las demés ciutats mussulmanas, no te plassas públicas.
 La costum de deixar grans espays vuyts en mitj de las ciutats es del tot desconeguda dels mussulmans: la necessitat molt més urgent de lliurarse dels raigs d' un sol sempre, abrusador los inspirá la idea de no donar molta amplada als carrers, á fí de poderlos cubrir més fácilment ab fullaraca. No obstant n' hi ha á Damasch alguns de bastant amples, principalment en lo barri hont está situat lo seraya ó palau del bajá. Aquest edifici está del tot amagat entre las casos que 'l voltan, y sols ne deixan veure una gran porta.
 Devant de la casa del bajá s veu lo Kaala ó castell, lo qual podrá tenir á ratlla al poble, peró es inútil contra un enemich extranjer, perque está situat en lo centre de la ciutat, y no te sinó un recinte de murallas poca cosa més altas que las casas que 'l voltan per tot arreu.
 La venda de queviures y mercaderías se verifica en las tendas d' un y altre costat dels carrers. Anomenan dits mercats basar ó zok, y están molt ben provehits; alguns magatzéms ofereixen surtits considerables d' objectes de comers. ¿Quan diferents son de la pobresa y esquifiment de las botigas del Caire, Fez, y altras ciutats, hont sembla que 'l negociant exposa á disgust los objectes que vol vendre?