Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/565

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de sa casta; pero es incontestablement lo millor. Un caball perfecte de dita rassa, com ho son casi tots a la edat de dos á tres anys, sol costar més duas mil piastras turcas.
  La segona, nomenada seclaui, ve de la part oriental del desert. Tot lo que he dit de la rassa djelfé, pot atribuhirse igualment á aquesta, que sols se diferencia de l' altra pel lloch de sa naixensa.Tant s’ assemblan que 'ls grans práctichs ab prou feynas las poden distingir. Son preu es també elevat, y no obstant son preferits los djelfé.
 Los caballs de la tercera rassa, nomenada oœl mefki, son bonichs del tot: veritat es que no igualan als de las duas primeras en velocitat; mes los excedeixen en sas formas, las quals presentan las hermosas proporcions del caball andalús, al que s’ assemblan molt. Son verdaders caballs de parada, y abundan molt á Damasch. Provenen dels deserts vehins, y venen á costar de mil á mil cinchcentas piastras.
 La quarta rassa, coneguda baix lo nom de oœl sabi, es ab relació á l' anterior, lo que la rassa seclaui á la djelfé, es á dir, que las duas son casi iguals en boniquesa, y 's necessita ser hábil veterinari pera conéixerlas. De consegüent lo preu dels caballs de dita rassa es sempre de mil á mil duascentas piastras, quan no tenen defecte y están en la edat de tres ó quatre anys.
 La quinta rassa, distingida ab lo nom de oœl treidi, es molt comuna: ve dels voltants de la ciutat, y dona bons y hermosos caballs; pero cal ensajarlos y coneixels be, perque n' hi ha bastants carregats de vicis. No tenen las excelents cualitats que distingeixen las rassas precedents; mes los que 's donan per bons y son de tres ó quatre anys, se solen vendre á sis centas á vuyt centas piastras.
 La sisena rassa ve dels voltants de Bassora, s’ anomena oœel nagdi y passa per excelent, puig iguala, sinó excedeix, á las rassas djelfé y seclaui. Se veuhen á Damasch pochs caballs oœel nagdi, y 'ls aficionats diuhen que son incomparables; aixís es que son valor es arbitrari, y sempre passa de duas mil piastras.
 Hi ha pochs caballs árabes de color negre; la major part son tordillos ó de color castany fosch.
 Lo vestit dels damasquins es una barreja del árabe y turch;