Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/60

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
56
viatjes per áfrica y assia

plé d' amistat me digué que s' alegrava molt de véurem. Me repetí mil expressions semblants, posantme la má sobre del pit, com pera ferme coneixer los seus sentiments, tant ab accionats com ab paraulas. Vaig veurer á aquest soberá molt ben disposat en favor meu; cosa que 'm sorprengué tant més, en quant res havia fet pera meréixeho.
 Me preguntá per los paissos ahont havia estat, cuantas llenguas parlava, y si hi sabia escriurer; quinas ciencias havia estudiat en las escolas dels cristians; quant temps havia residit en Europa. Després d' haver donat gracias á Deu per haverme fet sortir d' entre 'ls infidels, manifestá molt sentiment perque un home com jo havia tardat tant en anar al Marroch. Content de que jo hagués preferit son país á Alger, Túnez ó Trípoli, m' assegurá varias vegadas sa protecció y amistat. Després me preguntá si tenia instruments pera fer observacions, y al sentir ma resposta afirmativa, digué que volia veurerlos, y que ja podia anarlos á buscar... Tot just pronunciá aquesta paraula, quan lo kaid m' agafá per la má pera acompanyarme; pero sense mudar de lloch vaig fer observar al sultá que era indispensable esperar al dia següent, perque no quedava bastant temps pera prepararlos en aquell dia. Lo kaid me mirá sorprés, perque en lo Marroch jamay se contradiu al sultá. Aquest me digué: Bueno, donchs, portéulos demá.—¿A quina hora?—A las vuyt.—No mancaré. Me vaig despedir del sultá y vaig sortir ab lo kaid.
 Tot just entrava á casa vingueren á fer lo captiri general dels criats de palau, á quins en tals circunstancias es lley gratificar. Los meus me desembrassaren de tal visita á més bon preu del que jo havia cregut.
 Al parlarme 'l sultá dels meus instruments astronómichs, feu portar un petit artrolabi de metall, de tres polsadas de diámetre, que serveix pera arreglar los seus rellotjes y las horas pera la oració, y me preguntá si 'n tenia cap com aquell. Li vaig respondre negativament, afegint que aquest instrument era molt inferior als d' invenzió moderna.
 Lo dia següent vaig anar al castell á l' hora indicada. Lo sultá m' esperava en lo mateix paratje ab lo seu principal fakih ó mufsti, y altre preferit. Tenia devant un servey de té complert.