Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/61

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
57
ali-bey el abbassí

 Aixís que vaig entrar me feu pujar la escaleta y assentar al costat seu; agafá llavors la tetera, posá té en una tassa, y haventla omplenat de llet, me la presentá per sa má. Durant aquest temps demaná paper y ploma. Li dugueren un tros de paper bastant dolent y un petit tinter de banya ab una ploma de canya. Escrigué en cuatre líneas y mitja una oració que doná á llegir al seu fakih; aquest li feu avinent que s' havia descuidat una paraula; lo sultá prengué 'l paper y la afegí. Acabat de pendre 'l té, S. M. marroquí 'm presentá son escrit pera fermel llegir, y acompanyava ma lectura senyalant ab lo dit paraula per paraula y corretjint los meus defectes de pronunciació com fa un mestre ab son deixeble. Acabada la lectura 'm pregá que guardés aquest escrit que encara conservo. Se tragué lo servey del té, compost de sucrera d' or, tetera, jerro pera la llet y tres tassas de porcellana blanca y or, tot posat sobre un gran plat daurat.
 Segons l' us del pais havia posat lo sucre en la tetera, método bastant incómodo, puig lo licor ó disol massa sucre ó no 'n disol prou.
 Lo sultá me doná diferentas vegadas senyal de son afecte. Demaná 'ls meus instruments, se 'ls mirá pessa per pessa y ab la major minuciositat, fentse esplicar lo que li era desconegut y l' us que se 'n feya. Manifestava una gran satisfacció, y 'm demaná que fes una observació astronómica en sa presencia: pera satisferlo vaig pendrer duas alturas de sol ab lo círcul máxim. Li vaig ensenyar diferents llibres de taulas astronómicas y logarítmicas que portava, pera ferli veurer que de res servian los instruments si no s' entenian aquells llibres y molts d' altres. Quedá extranyament sorprés al veurer tantas xifras. Llavors li vaig oferir los instruments, peró 'm respongué «que 'ls guardés perque tan sols jo 'ls sabia usar, que prous dias y nits nos quedarian pera entretenirnos mirant lo cel.» Llavors vaig veure clar que tractava de conservarme prop d' ell y agregarme á son servey, lo que avans havia ja manifestat ab altras expresions. Afegí que desitjava veure 'ls altres instruments, per lo que li vaig oferir portalshi l' endemá y 'm vaig despedir.
 Vaig tornarhi al matí següent y vaig pujar á sa habitació. Estava recolzat sobre un matalás petit y un coixí, y devant