Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/643

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


petita muralla. S' hi veuhen molts jardins, vinyas, algunas casas de bonich aspecte y basars cuberts; mes tot estava ple de neu, y la estació era poch favorable á las observacions.
 Desde allí aná á parar á Pulicraischte, poblet casi soterrat. Los habitants, tant homes com donas, vesteixen pells de be.
 Las donas búlgaras son molt petitas, peró graciosas mentres son joves: mes aixís que han passat la edat de la adolescencia, se tornan molt grossas. Los xicots son bonichs, peró tan petits que casi semblan monas. En quant als homes portan la marca del esclavatje que pesa sobre ells. Tiranisats incessantement per las exaccions de la soldadesca, se veuhen en la trista necessitat d’ amagar sota terra lo que volen sustraure al robo y á la violencia.
 Després d’ atravessar lo 18 á mitja nit lo riu Yantra, rápit y bastant caudalós, y alguns poblets, passá Ali-Bey á Ruschuk, ciutat gran y forta á la dreta del Danubi.
 Lo baixá Mustafá, després d’ haver examinat los papers del viatjer, doná orde pera que 'l deixessen passar. En consecuencia s’ embarcá aquella nit en un barco de sis rems, atravessá en trenta cinch minuts lo majestuós Danubi, y abordá á Djiurjoi, llogaret defensat per una gran fortalesa sobre la esquerra del riu, ocupada llavors per un cos de tropas á las ordes d’ altre baixá. Era lo lloch més avansat dels turchs.
 Se subjectaren á nou examen los papers d’ Ali-Bey, mes precisament lo Diuan Effendi á qui tocava la comprobació havia estat á Alexandría ab lo capitá baixá, amich d'Ali-Bey, y aixís que vejé son nom en lo firman, exclamá: res tinch d' examinar, conech d Ali-Bey. A al instant se posá á fer la apología del viatjer, li enviá un magnífich sopar y doná orde de que li preparessen caballs. D' aquest modo sortí Ali-Bey del imperi otomá lo dissapte 19 de Desembre de 1807, al sortir lo sol.
 Després de sis horas de marxa arribá á un poble hont se trobavan las primeras avansadas russas. Un soldat l' acompanyá fins á la vanguardia del exércit, que ocupava una línea d’ alturas y petits reductes al altre costat d’ un riu bastant caudalós quals ponts s’ havian destruhit. Ali-Bey conta los obsequis que rebé del general y oficials rusos.
 Després lo conduhiren á altra població més inmediata á