Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


DOMINGO BADIA Y LEBLICH

 D. Domingo Badia y Leblich fill de D. Pere Badia y Donya Caterina Leblich nasqué á Barcelona 'l primer de Abril de 1767 y va ser batejat lo mateix dia en la Santa Iglesia Catedral. En la partida de son baptisme se llegeix que son pare era secretari del gobernador y que varen ser sos padrins D Domingo Lana, secretari del gobern del dit gobernador y sa filla Donya Gertrudis Lana. Rés hem pogut averiguar de sos primers anys; y son tan foscas é incertas las noticias de sos estudis, que creyém deber comensar aquestas apuntacions pera la vida del nostre célebre catalá ab lo resumen ó Relació de mérits y serveys que, imprés en paper sellat, presentá 'l mateix Badia á Joseph Napoleon, exemplar que tenim á la vista firmat y rubricat de sa propia má y que debém al erudit caballer valenciá D. Francisco de Ceris qui 'ns l' ha deixat.
 Relació & Consta: «Que de edat de 14 anys comensá á servir á S. M. de administrador de utensilis en la costa de Granada. A sos 19 anys de edat fou nombrat comptador de guerra ab exercici, distintiu de comissari real de guerra en la mateixa costa per lo Sr. D. Carles III. A sos 26 anys va ser nombrat administrador de tabacos de Córdoba per lo Sr. D. Carles IV qual empleo deixá 4 anys després. En 7 d' Abril de 1801 presentá D. Domingo Badia un plan pera executar un viatje científich en los paissos del Africa. Discutit l' assumpto se serví S. M. nombrar á Badia pera la execució del plan proposat: y en sa consecuencia sortí de Madrid lo dia 12 de Maig de 1802. Passá á Paris y d' allá á Londres, en cuals capitals sostingué varias discusions científicas verbals y