Queixas de un galan á una reixa, perque li impedia lo veurer á una hermosa Encomanada

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaSONETO XXVII.

Queixas de un galan á una reixa, perque li impedia lo veurer á una hermosa Encomanada.

  Reixa cruel que la claror divina
Que mos ulls cercan com á gloria sua,
Entre eixa espesa nuvolada tua
Cubres y causas ma fatal ruina!
  No degué eixir de la ordinaria mina
Eixa materia forta, odiosa y crua;
Sino de algun volcá per hont traspúa
Flamarada infernal, que tot ho mina.
  Pero que dich? ¡O reixa generosa!
En gracia de tas quexas fas mudansa
Arrepentit adoro ta duresa.
  Jo no t' vull dir cruel, sino piadosa;
Puix tu sola has pogut en ma venjansa,
Á la que á mi m' te pres, tenirla presa.