Represa i exercici de la consciència lingüística a l'Alguer (ss.XVIII-XX)/APÈNDIX IV: El Grup per a la Normativització de l'Alguerès

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Apèndix IV

El Grup per a la Normativització de l'Alguerès


apèndix IV.a:
«PROPOSTA PER A UNA NORMATIVITZACIÓ DEL CATALÀ DE L'ALGUER» (1992)
Grup per a la normativització de l'alguerès, «Proposta per a una normativització del català de l'Alguer» (maig 1993). El caràcter cursiu correspon a les modificacions que hom proposava que fossin aplicades a la «Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana» de l'IEC.

1. L'ARTICLE DAVANT NOMS COMUNS: És admissible, en l'àmbit restringit (parlars nord-occidentals i alguerès) –només, però, en registres informals– l'ús de les formes «lo», «los» (per «el», «els», respectivament).
2. ELS POSSESSIUS: Són pròpies de l'àmbit restringit (alguerès) les formes «mia», «tua», «sua» i els plurals respectius.
3. ELS POSSESSIUS: Són pròpies de l'àmbit restringit –només, però, en els registres informals– les formes «nostro» i «vostro» i els plurals respectius, característics dels parlars baleàrics i de l'alguerès.
4. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: Són propis de l'àmbit general [...] «qualsevulla»-«qualssevulla» [...].
5. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: Són propis de l'àmbit restringit «manco» (parlars baleàrics i alguerès) [...] i «ningun»-«ninguna» (parlars valencians i alguerès).
6. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: És admissible en l'àmbit restringit (parlars valencians i alguerès) l'ús de la forma «u» (en comptes de «un» amb valor indefinit).
7. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: És admissible en l'àmbit restringit (parlars valencians i alguerès) l'ús de «molt» en lloc de «gaire».
8. CARDINALS: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes [...] «desset» i «denou» (parlars baleàrics i alguerès).
9. ORDINALS: És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) –només, però, en registres informals– la construcció de l'ordinal recorrent a l'expressió «el de» seguida d'un cardinal: «el de quatre», per «el quart».
10. ELS PRONOMS PERSONALS. FORMES FORTES: És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) –només, però, en registres informals– l'ús de «mi» darrere la preposició «segons»: «segons mi» per «segons jo».
11. ELS PRONOMS PERSONALS. FORMES FEBLES: És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) l'ús proclític de la forma plena «nos» i l'ús enclític de les formes plenes després de vocal («dóna-me», per «dóna'm»). En registres informals, també hi és admissible l'ús proclític de les formes «lo» i «los» (davant consonant).
12. MORFOLOGIA VERBAL. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes [...] 1 «cant», «serveix», 5 «cantau» (parlars baleàrics i alguerès).
13. MORFOLOGIA VERBAL. PRESENT D'INDICATIU: És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) la pronúncia 2 «dormis», 3 «dormi», 6 «dormin» de les formes 2 «dorms», 3 «dorm», 6 «dormen».
14. MORFOLOGIA VERBAL. IMPERFET D'INDICATIU: És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) –només, però, en registres informals– la pronunciació d'una -«v»- entre el radical i la terminació: 1 «dormi[v]a», 2 «dormi[v]es», etc.
15. MORFOLOGIA VERBAL. INDEFINIT: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la formació de l'indefinit amb l'auxiliar «ésser» en verbs de moviment, reflexius o acompanyant els verbs «ésser» i «estar»: 1 «só tornat», 1 «me só vestit», 1 «só estat».
16. MORFOLOGIA VERBAL. IMPERATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma 5 «cantau». És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) la pronúncia 2 «dormi» de la forma 2 «dorm».

17. HAVER. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (alguerès) les formes 4 «havem» i 5 «haveu».
18. HAVER. És admissible en l'àmbit restringit (alguerès) la formació de la perífrasi d'obligació amb el verb «tendre» + «de».
19. ÉSSER. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (alguerès) les formes següents: 1 «só», 2 «sés», 4 «sem», 5 «seu».
20. ÉSSER. CONDICIONAL: En l'àmbit general són pròpies de registres formals 1 «fóra», 2 «fóres», 3 «fóra», 4 «fórem», 5 «fóreu», 6 «foren». Aquestes mateixes formes són pròpies de tots els registres en els parlars centrals i en l'àmbit restringit alguerès.
21. ÉSSER. IMPERFET DE SUBJUNTIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (parlars valencians i alguerès) les formes 1 «fóra», 2 «fores», 3 «fóra», 4 «fórem», 5 «fóreu», 6 «foren».
22. APARÈIXER. PRESENT DE SUBJUNTIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (alguerès) les formes 1 «apareixi», 2 «apareixis», etc.
23. APARÈIXER. PARTICIPI: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la forma «apareixut».
24. CAURE. PRESENT D'INDICATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la pronúncia «caun» de la forma 6 «cauen».
25. CAURE. IMPERFET D'INDICATIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (alguerès) les formes 1 «caieva», 2 «caieves», 3 «caieva», 4 «caiévem», 5 «caiéveu», 6 «caieven».
26. CÓRRER. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes [...] i 1, «corr» (parlars baleàrics i alguerès).
27. CREURE. PRESENT D'INDICATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la pronúncia «creun» de la forma 6 «creuen».
28. DIR. PRESENT D'INDICATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la pronúncia «diun» de la forma 6 «diuen».
29. DIR. IMPERFET D'INDICATIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (alguerès) les formes 1 «dieva», 2 «dieves», 3 «dieva», 4 «diévem», 5 «diéveu», 6 «dieven».
30. DIR. IMPERATIU: Són admissibles en l'àmbit restringit –només, però, en registres informals–, les formes 2 «dis» (parlars valencians) i 2 «diu» (alguerès).
31. ESCRIURE. PRESENT D'INDICATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (alguerès) la forma 1 «escriv».
32. ESTAR. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes 4 «estam» (parlars baleàrics), 5 «estau» (parlars baleàrics i alguerès).
33. ESTAR. IMPERATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes 2 «està», 5 «estau».
34. FER. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes 1 «faç» (parlars baleàrics i alguerès).
35. FER. IMPERFET D'INDICATIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (alguerès) les formes 1 «feva», 2 «feves», etc.
36. FER. PRESENT DE SUBJUNTIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes 4 «facem», 5 «faceu».
37. FREGIR. PRESENT D'INDICATIU: [Sobre el model d'«afegir»:] Són pròpies de l'àmbit restringit les formes 1 «frig», 2 «friges», 3 «frig», 6 «frigen» (parlars valencians i alguerès).
38. FREGIR. PRESENT DE SUBJUNTIU: [Sobre el model d'«afegir»:] Són pròpies de l'àmbit restringit (alguerès) les formes 1 «frigi», 2 «frigis», 3 «frigi», 6 «frigin».
39. MORIR. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes [...] i 1 «mor» (parlars baleàrics i alguerès).
40. NÀIXER/NÉIXER. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes 1 «nasc» (parlars valencians), 1 «nesc»/«neix» (parlars baleàrics) i «naix» (alguerès).
41. NÀIXER/NÉIXER. PRESENT DE SUBJUNTIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes 1 «naixi», 2 «naixis», 3 «naixi», 6 «naixin» (alguerès).
42. PRENDRE. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes 4 «prenim», 5 «preniu».

43. TENIR. INFINITIU: És també admissible en l'àmbit restringit (alguerès) la forma «tendre».
44. TENIR. PARTICIPI: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma «tengut».
45. TENIR. Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes amb «-e-» radical.
46. TRAURE/TREURE. IMPERFET D'INDICATIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (alguerès) –només, però, en registres informals–, les formes 1 «traieva», 2 «traieves», etc.
47. VENIR. PARTICIPI: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma «vengut».
48. VENIR. Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes amb «-e-» radical.


apèndix IV.b:
RESPOSTA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Punts acceptats a la carta firmada per l'IEC el 16 d'octubre 1996, posteriorment recollits a la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II, Morfologia (Barcelona, juny de 1998: quarta edició, revisada).

1. L'ARTICLE DAVANT NOMS COMUNS: També és admissible, en l'àmbit restringit (parlars nord-occidentals i alguerès) –només, però, en registres informals– l'ús de les formes «lo», «los» (per «el», «els», respectivament).
2. ELS POSSESSIUS: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) –només, però, en els registres informals– les formes «nostro» i «vostro» i els plurals respectius.
3. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: Són propis de l'àmbit restringit [...] «ningun»-«ninguna» (parlars valencians i alguerès).
4. ELS QUANTIFICADORS I INDEFINITS: És admissible en l'àmbit restringit (parlars valencians i alguerès) l'ús de «molt» en lloc de «gaire»: «no duen moltes taronges», per «no duen gaires taronges».
5. MORFOLOGIA VERBAL. IMPERATIU: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma 5 «cantau».
6. ÉSSER. CONDICIONAL: En l'àmbit general són pròpies de registres formals 1 «fóra», 2 «fóres», 3 «fóra», 4 «fórem», 5 «fóreu», 6 «foren». Aquestes mateixes formes són pròpies de tots els registres en els parlars centrals i en alguerès.
7. ÉSSER. IMPERFET DE SUBJUNTIU: Són admissibles en l'àmbit restringit (parlars valencians i alguerès) les formes 1 «fóra», 2 «fores», 3 «fóra», 4 «fórem», 5 «fóreu», 6 «foren».
8. FER. PRESENT DE SUBJUNTIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes 4 «facem», 5 «faceu».
9. MORIR. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit les formes [...] 1 «mor» (parlars baleàrics i alguerès).
10. PRENDRE. PRESENT D'INDICATIU: Són pròpies de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) les formes 4 «prenim», 5 «preniu».
11. TENIR. PARTICIPI: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma «tengut».
12. VENIR. PARTICIPI: És pròpia de l'àmbit restringit (parlars baleàrics i alguerès) la forma «vengut».