Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Letra de batalla tramesa per lo Rey de la gran Canaria al rey de AnglaterraA tu, Rey criftia, qui fenyorejaves la illa de Anglaterra, dich yo, Abraym, Rey e fenyor de la Gran Canaria, que fi tu vols que aquefta guerra fine entre tu e mi e fefe la mortaldat entre lo teu poble e lo meu, fi be yo en efta ylla de Anglaterra fia mes poderos q tu no eft, axi de viles com de caftells com de gent e fforç de cavalleria, car fi lo gran Deu ta donada victoria fobre la mia gent, yo e los meus lave haguda de tu e de tots los teus moltes vegades dins la tua propia terra, empo fi tu volras que noy haja mes fcampament de fanch, entrem en camp clos Rey per Rey, fots tals pactes e convinenfes: que fi yo venç a tu, tendras tota Anglaterra fota la mia poteftat e fenyoria, em faras de traut dos-cents milia nobles cafcun any, e en la fefta del gran Fant Johan veftiras unes robes mies, les quals yot trametere, e aquell dia te hages a trobar en la una d aqueftes quatre ciutats, ço es, en la ciutat de Londres, o de Conturberi, o de Salafberi, o en efta ciutat de Varoych per ço com aci fo ftat defconfit. E aci vull que es faça la primera fefta, e aço fera en memoria e recordacio de la victoria que yo haure haguda de tu; e fi fortuna adminiftra que tu fies vencedor, yo men tornare en la mia propia terra e tu reftaras ab pau en la tua, e ab gran repos e tranquilitat tu e tots los teus, e mes te reftituyre totes les viles e caftells que ab la mia propria ma victoriosa he guanyat e conqueft.


Aqueftes paraules no fon per vanagloria ne per menysprear la corona real, mas per ço com Deu es gran e dara a cafcu la part que per fos merits fera merexedor.