Tirant lo Blanch (1873-1905)/Capítol 2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL II.

Com lo comte Guillem de Varoych prepofa de anar al fact fepulcre e manifefta a la Comteffa e als fervidors la fua partida.


E
N la fertil, rica e delitosa illa de Anglaterra habitava un cavaller valentiffim, noble de llinatge e molt mes de virtuts. La qual per la fuagran faviefa e alt enginy havie fervit per llonch temps lart de cavalleria ab grandiffima honor, la fama dl qual en lo mon molt traumfava, nomenat lo comte Guillem de Varoych. Aqueft era un cavaller fortiffim qui en sa viril ioventut havia fpirimentada molt la fua noble perfona en lexercici d les armes, feguint gueres aixi en mar com en terra, e bavia portades moltes batalles afi. Aqueft fera trobat en set batalles campals bo bibavia rei o fill de rei i de deu milia combatents enfus, e era entrat en cinc lliçes d cap clos, u per u, e de tots havia obtesa victoria gloriofa. E trobatfe lo virtuos Comte en edat avançada de cinquanta-cinc anys, mogutp divinal infpiracio, propofa de retraures deles armes e de anar de peregrinacio e de paffar a la cafa fancta de Ierufalem, bom tot cristia deu anar, fi li es poffible, per fer peitencia e fmena de fos defaliments. E aquest virtuos comte hi volgue anar havent dolor e contriccio de moltes morts que en la ioventut fua havia fetes, feguintles guerres e batalles bo fera trobat. E feta la defliberacio, e la nit manifefta ala Comteffa, muler fua, lafua breu partida, la qual ho pres ab molta inpafiencia, per be que fos molt vtuofa e difcreta, per la molta amor que li portava; la feminil condicio protament no pogue refiftir que no demoftras effer molt agraviada. Al mati, lo Comte fe feu veir davant tots dos fervidors, axi homens com does e dix los femblants praules: Mos fills e fideliffims fervidors, a la mageftat divina plau que jo me apartir de vofaltres, e la mia tornada mes incerta, fia Ibefucrift fera plafent, e lo viatge es de grandiffim perill, per que ara de prefent vull fatiffer a calcu de vofaltres lo bo fervici que fet m'haveu. Efeu fetraure una gran caxa de moneda e acafeu de fos fervidors dona molt mes que no devia, que tots neftaren molt cotets. Apres feu donacio a la Comteffa de tot lo comdat, atotes fes voluntats, fibes tenia un fill de molta poca edat. E havia fet fer un anell d'or ab les armes fues e de la Comteffa, o qual anell era fet ab tal artifici, que es departia pel mig reftant cafcuna part anell fançer, e, ab la meytat de les armes de cafcu, com era aiuftat, se moftraven totes les armes. E complit tot lo defus dit, giras a la virtuoffa Comteffa e ab cara molt afable feu li principi ab paraules de femblant ftil.