Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamental

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Esborrany Aquest text és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar al Viquitexts expandint-lo i millorant la seva qualitat, o citant fonts amb el permís de l'autor.

Altres dades:

El text[modifica]

Els governs signataris, membres del Consell d’Europa,

Considerant la Declaració universal dels drets humans, proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948; Considerant que aquesta Declaració tendeix a assegurar el reconeixement i l’aplicació universals i efectius dels drets que hi són enunciats; Considerant que l’objectiu del Consell d’Europa és de realitzar una unió més estreta entre els seus membres i que un dels mitjans per aconseguir-ho és la protecció i el desenvolupament dels drets humans i de les llibertats fonamentals; Reafirmant llur profunda adhesió a aquestes llibertats fonamentals que constitueixen les bases mateixes de la justícia i de la pau en el món, el manteniment de les quals reposa essencialment sobre un règim polític veritablement democràtic, d’una part i, de l’altra, sobre una concepció i un respecte comuns dels drets humans que s’hi proclamen; Resolts, com a governs d’Estats europeus animats per un mateix esperit i amb un patrimoni comú d’ideals i de tradicions polítiques, de respecte a la llibertat i de preeminència del dret, a prendre les primeres mesures apropiades per assegurar la garantia col·lectiva de determinats drets enunciats en la Declaració universal,

Han convingut el següent:

Article 1 - Obligació de respectar els drets humans[modifica]

Les Altes Parts contractants reconeixen a tota persona que depengui de llur jurisdicció els drets i les llibertats definits al títol I del present Conveni.

Referències[modifica]