Vés al contingut

Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/100

De Viquitexts
Aquesta pàgina ha estat revisada.
FUM, FUM, FUM


Aquesta pàgina conté una partitura que necessita format. Vegeu Ajuda:Partitures per a col·laborar.\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}

\score{
 \relative a' {
 \key a \minor
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
 \tempo \markup{\italic Alegret}
 a8. gis16 a8 c 
 b8 a gis e \break
 a8 r gis4 
 a4. r8
 a8. gis16 a8 c \break
 b8 a gis e
 a8 r gis4 
 a4 r8 g!16 g \break
 \bar ".|:"
 c8 c b b
 c8 c b b
 c8 c b b \break
 c4. b16 c
 d8. c16 b8. a16
 gis8 e a gis \break
} \addlyrics {
A vin -- ti -- cinc de De -- sem -- bre,
fum, fum, fum,
a vint -- ti -- cinc de De -- sem -- bre,
fum, fum, fum,
ha nas -- cut un mi -- nyo -- net
ros i blan -- quet, 
ros i blan -- quet, 
fill de la Ver -- ge Ma -- ri -- a; n'es nat
}
 \layout {
  indent = 15
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}


[1]

 1. La partitura queda enquadrada en dues pàgines i es transcriu una part. Tingueu en compte que l'arxiu de so correspon a la partitura sencera