A Catalunya (Josep Pers i Ricard)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
A Catalunya (Josep Pers i Ricard)
Josep Pers i Ricard
 Baixa

 A Catalunya.

 «Com la hermosa donsella que en los brassos
«Descansa del que amor tan sois li diu,
«Y enamorada entre sos estrets llassos
«Tal volta esclava y humillada viu.
 
 «Axis jo t' miro, cara patria mia,
«Donar hasta ta sanch, pagá' ab amor
«A aquell enemich teu que en menguat dia
«Tos brassos oprimí ab cadenas d'or.

 «Axis romputs contemplo tos pendons
«Que de la Grecia acariciá lo vent,
«Y en compte de tos nobles escuadrons
«Veig entre ferros revolcar ta gent.

 «Un dia vostres fills, Reina afligida,
«Un sceptre vos donáren y sa sanch,
«Y vostra escuadra ab triunfos ennoblida
«Un trono imperial tirá en lo fanch.

 «¡Viva Deu! que no arriba la memoria
«A compéndrer, Senyora, ahont aná
«Aquell valor que tants dias de gloria,
«Tantas nacions y sceptres vos doná.

 «Al impuls de ta escuadra poderosa
«Hont la rica bandera tremolaba,
«Cuant corría la mar victoriosa
«Y la mar ab sos brams la saludaba.

 «Vegí á tos filis per una térra estranya
«Plantar llaurers per coronar ton front,
«Y borrar la memoria de una hassanya
«Ab nous triunfos que admirá lo mon.

 «Mallorca te dirá lo que poguéren,
«Atenas son valor te contará,
«Si preguntas á Italia si vencéren,
«Sa historia sens parlar t'esenyará.

  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·
 «¡Catalunya! ab sens igual cruesa
«Lo fat cruel tas palmas d' or trencá,
«Pero deixa que canti ta grandesa;
«Deixa, deixa que plori de tristesa,
«Que mon cor es lo cor de un catalá.»

(Villanueva y Geltrú; Maitg de 1848.)Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)