Al despreci que se mereix una dona de mala conducta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaSONETO XXII.

Al despreci que se mereix una dona de mala conducta.

  Maleta de convent, gruta de hostal,
Frontisa rovellada de cancell,
Malaltia perpetua del bordell,
Florida primavera de tot mal.
  Si pensa que per veurerme venal,
Me te de garrotar ab un cordell,
Pera sacrificarme com anyell
Dels que en lo born se venen per Nadal.
  Vaja á guanyar perdons, tirant al moll,
Que no so jo Abindeme ni Gazul,
Pera prendarme de ella com un foll.
  Que sent de mal francés prenyat baul,
Sols la pendré pera que m' xucle un moll,
Que tinch entre los pels del ull del cul.