Cap al tard/El vianant

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


El vianant


<poem>  La nit y el temporal me sorprengueren dintre del bosch de negres espessors;  hores passí d'angunia, xop y glassat, sens guia ni socors.
 Soná com un suspir llunyana esquella,  pera donâ adjutori  al vianant perdut; y conduí mon pas a l'ermitori,  en l'aspra solitut.
 Allà trobí agombol, trobí posada  per una santa nit. El toch de missa, al clarejar l'aubada,

 me feu alsar del llit.

 Entrí devotament al santuari;
deya la missa un benaventurat,
exangüe, tremolós, barba gelada,
de mansuetut d'anyell en la mirada
plena de la visió d'un mon beat.
 Dins la claror de cova,
dins el silenci de la pobre nau,
va reneixe' mon cor a vida nova,
 en l'infinita pau.
 Prenguí comiat dels hermitans, a l'hora
que s'aclareix la boira del matí.
El cel purificat per la tempesta,
me convidava a emprendre mon camí.

 Alabat sia Deu... La mar llunyana
canta y somia en sossegat respir;
les penyes allà dalt son de safir;
 el mon es un hossana.
El baf d'un mal desitx profanaria
 l'etèria pur i tat;
blanca fumera surt de l'auqueria;
pastura l'infantó la vaca mansa
 en la verdô del prat;
 de la ribera munten
 coloms d'ales de neu;
y passa el vianant y'm fa escomesa:
 —Alabat sia Deu.

 Al doblegar la serra,
veig a son peu la vellutada térra
de l'ampla valí y'l caseriu que tanca
dins una boira d'ametlers florits.
Mes taca una lletjura la valí blanca
y un sò desperta els ecos adormits.

 La taca de negror es un patíbol,
y Teco es un redoble de timbal.
Formigueja la gent, y munta un home
 a asseure's en el pal.

 ¡Oh trista rassa humana!
adeu l'encant de l'hora virginal!

 La fera del desert mata, enfurida,
 mes no sab lo que fa.
Es l'home sol qui posa en el misteri
 de la mort y la vida,
 la sacrílega mà.
 Estrangulant la víctima a sanch freda,
ab impudor horrible descobreix
el rostre amoratat a la llum clara...
Dels hostes de la térra, es l'home encara
 l'únich qui la envileix.