Carta de la Diputació del General (12-07-1713)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

H

AVENT los Braços Generals lo die 6. del corrent mes aconsellàt à est Consistori , resolguès defensar lo Principat , no sols per mantenirse baix lo suau Domini del Emperador , y Rey nostre Senyor ( que Deu guarde ) en consequencia de sa justa Causa , regoneguda per sa Santedat , y tota Europa , y explicada , eo jurada en la Constituciò primera de las Corts en lo any 1706. en Barcelona ultimament celebradas ; sino tambe per la conservaciò de las Llibertats, Privilegis , y Prerogativas dels Cathalans , que nostres Antecessors à costa de sa sanch gloriosament alcansaren , y nosaltres devèm axi mateix mantenir , de las quals no se ha hagut rahò , ni en Utrech , ni en lo Hospitalet , reservantse sols en una , y altre part à la Pau General ( en que se deu poch confiar , y à que está molt distant lo Rey nostre Senyor de convenir ) y finalment per altres inconvenients notoris à tot lo Mon , que de entregarse Cathalunya se seguirian ; prometentnos , per nostra bona intenciò , ab la intercessiò dels Sants Patrons , la protecciò Divina , lo die 9. del corrent manarem fer la Crida publica per nostra defensa. Y havent tingut noticia , que lo Enemich và espargint Cartas , demanant las Obediencias als Pobles ( à que no se deu atendrer en conformitat del que sobre se ha dit ) perçò exortàm , dièm , y encarregàm als Iurats , Consellers , Pahers , ò Consols , y à tothom generalment, se mantinguen , en quant puguen , baix la Obediencia de nostre Rey , y Senyor. Prometèm per eix efecte tota assistencia , per la qual incessantment se invigila. Queda est Consistori assegurat de la Constancia , è innata Fidelitat de tots los Naturals , que atendran à tot lo sobredit , que importa à la publica Utilitat , y benefici de la Patria. Deu guart à V.   molts anys, Barcelona, y Iuliol als xij. de M.DCCXIII.

Dr. IOSEPH VILAR.

LLOCH DEL SELLO.

Los Deputats del General del Principat de Catalunya
en Barcelona residints.

In Regestro Communi secundo fol.ccxiv.