Carta dels consellers de Barcelona a Ferran sobre Vicens Anes Pinçon

De Viquitexts
Carta
Consellers de Barcelona
(1477 (Gregorià))

Al potentissimo e virtuosissimo Lo S. R. de Castella de Leon de Sicilia de Portogal e primogenit d'Arago

Potentissimo e virtuosissimo
Senyor

En la plage de aquesta vostra ciutat son arribades tres caraveles armades de la una se diu esser Senyor Fferrandanes Sayavedra de la altre Pero Vascas de Sayavedra e de la terça Gonsalbo de Struyaga E los patrons se dien Diego de Mora de Civilla Joan Rodrigues Storiano de Civilla e Vicens Anes Pinson de la vila de Pals E per quant dits Senyors e patrons son vassalls e subdits de la Serenitat Vostra en aquesta vostra ciutat e encara entots los lochs de la costa de aquest vostre Principat son stats avituallats e tractats com a jermans de tots e nom es segur e pertanyentlos vasalls dela [il·legible] Ells empero com a [il·legible] han robades quantas fustes han trobades [il·legible] de [il·legible] de aquesta vostra ciutat com [il·legible] portant sen violentment lurs robes e mercaderies E signantment trobant als Alfachs un balener den Galceran Andreu per força li han levades e robades vint sachas de lanes e una bala de flassades qui sus dit balener eren carregades del honorable En Mateu Capell, mecader d'aquesta vostra ciutat, home molt virtuós........ De la sereníssima Senyoria Vostra humils servidors, los conselles de Barchinona.