Carta dels consellers de Barcelona a Jaume II d'Urgell (18-11-1411)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta
Consellers de Barcelona
al comte d'Urgell Jaume II, com a resposta a les seves proposicions respecte a la successió del rei Martí l'Humà.
 Baixa

Lo parlament oida la proposicio feta per lo honorable micer Pere Ferrer doctor en leis missatger per lo molt egregi senyor don Jayme de Arago comte de Urgell a aquest parlament ab lletra de crehensa trames diu e respon que tots temps que lo dit senyor Jayme ha triat lo cami de vera justicia extirpada tota via de intrusio e tirania e ha volguda haver conformitat ab los parlaments dels regnes e terres de la corona real seguint lo dit cami de justicia e ha complagut a aquest principat e a la ciutat de Barcelona sobreseint en lo exercici de governador general e ha squivats mijans sabents força en los regnes e terres de la dita corona e aquells ha hauts en cordial amor e honor e se es haut vers los dits regnes e terres a la dita real corona pertanyents saviament e be segons es en la proposicio contengut tant pus ubertament mostra la alta natura e magnifica de hont devalla e tant lo dit parlament ne ha gran consolacio pensant que tant com lo dit senyor e los altres competidors se portaran en demanar la justicia que pretenen haver en dita successio pus saviament ab amor quietut e repos olvidada tota oppressio e mijas no deguts tant dins pus breu spay de temps e sens tot scandol pora aquest parlament ab los altres a quis pertany veurer pensar deliberar e conexer qui es son ver rey princep y senyor justicia mijençant e a aquel retrer son deute a la cual conexensa desija lo dit parlament mijensant la gracia de nostre senyor Deus no planyent despeses ni treballs pervenir. E al darrer e principal cas de la dita proposicio responent diu lo dit parlament que el fins assi per son embaxador lo qual es en lo parlament de Arago e per letres ha sobiranament treballat tant com ha pogut ne sabut que la gent ¿? de Castella la cual es en lo dit regne de Arago ¿? de aquell e ¿?rn e sens cansar hi enten treballa¿? com ¿? fara tot son deute. E si lo dit parlament de paraula primerament e ara en scrits fa la present resposta lo dit parlament fa ço que dell se pertany e la natura del fet requer e es molt content lo dit parlament com plau al dit senyor aquell regraciar, la cual resposta etc.
Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)