Carta a favor del català

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: Carta en favor del català)
Salta a la navegació Salta a la cerca

Carta a favor del català
Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Declaració del català com a llengua del departament dels Pirineus Orientals, aprovada pel Consell General dels Pirineus Orientals el 10 de desembre de 2007
 Baixa
Carta a favor del català
logo Viquipèdia
logo Viquipèdia
Informació sobre el text


PREÀMBUL

la llengua catalana, nascuda mil anys enrere, és un dels pilars de la nostra identitat, del patrimoni i de la riquesa de Catalunya del Nord.
Les enquestes sociolingüístiques subratllen el fet que en al principi del segle XXI, en una perspectiva de modernitat i de garantia de futur, els habitants queden interessats i fidels a la llengua catalana.
Avui i pels anys que venen, la supervivència de la llengua catalana és un repte cultural , econòmic, polític i humà de prima importància.

D'antuvi, convé afirmar que:
 la política de promoció de la llengua catalana no es fa pas en detriment de la llengua francesa; el reconeixement oficial del català i el bilingüisme no perjudica l'existència ni el caràcter oficial del francès. No amenaça la unitat nacional.
 La política lingüística a favor del català es basa sobre la incitació i el suport i no pas sobre la obligació: no s'obliga ningú a aprendre el català.
 La llengua catalana és el patrimoni i el mitjà d'expressió de tota la població i no és reservada als especialistes.

El reconeixement del català i la política lingüística a favor del bilingüisme es basen sobre els principis universals de respecte, de diversitat i d'igualtat entre totes les llengües tal i com figuren a:

 La Declaració Universal dels Drets Lingüístics: « l'universalisme s'ha de basar en una concepció de la diversitat lingüística i cultural que superi alhora les tendències homogeneïtzadores i les tendències a l'aïllament exclusivista ».

 La Declaració Universal dels Drets Lingüístics « Totes les comunitats lingüístiques tenen el dret de disposar dels mitjans necessaris per tal d'assegurar la transmissió i la projecció futures de la llengua. »

 El Conveni Europeu de Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals: « el dret de practicar una llengua regional o minoritària, en la vida privada o pública constitueix un dret imprescindible. »

 La Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries: « la protecció de les llengües regionals o minoritàries històriques d’Europa, algunes de les quals es troben en risc de desaparició amb el pas del temps, contribueix a mantenir i a desenvolupar les tradicions i la riquesa culturals d'Europa. »

 De cara al rebuig del govern francès a fer ratificar i aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la llengua catalana es troba avui, sense cap marc jurídic que permeti la seva preservació i el seu desenvolupament: les col·lectivitats territorials i l'Estat han de protegir el patrimoni cultural que constitueix el català i de facilitar-ne l'estudi científic i l'ús.
 El Consell General es felicita del suport dels Diputats espanyols -mitjançant l'aprovació d'une moció- a la demanda recurent de ratificació de la carta per l'Estat Francès.

o
o o

Pel conjunt de totes aquestes raons, el Consell General desitja comprometre's amb una carta que defineixi els fonaments d'una política lingüística i de reconeixement de la llengua catalana.


ARTICLE 1:

 El Consell General dels Pirineus Orientals reconeix oficialment, al costat de la llengua francesa, el català com a llengua del departament.
 Es compromet a ser un dels actors de la transmissió de la llengua i de la cultura catalanes.


ARTICLE 2:

 El Consell General dels Pirineus Orientals reconeix l'Institut d'Estudis Catalans com a autoritat lingüística i Acadèmia de la Llengua Catalana pel conjunt del domini lingüístic català. El Consell General, es compromet de fet, a complir les normes lingüístiques establertes per l'Institut d'Estudis Catalans.


ARTICLE 3:

 Els objectius de la Carta Departamental per la Llengua Catalana són:

  • garantir la supervivència i la transmissió de la llengua catalana, el que implica la inversió de tendència de pèrdua de locutors catalanòfons;
  • permetre la utilització del català per cada habitant del departament que hi desitgi: aprendre, sentir, parlar i llegir el català;
  • assegurar la presència de la llengua catalana en els àmbits de la vida pública i social gràcies al desenvolupament del bilingüisme;
  • contribuir a la integració dels nouvinguts i participar a la cohesió social i al desenvolupament econòmic del departament gràcies al respecte de la personalitat lingüística i cultural catalana.


ARTICLE 4:

 De manera general, totes les estructures departamentals (serveis, administracions, organismes associats) integren la dimensió de la llengua catalana en les seves funcions i atribucions, amb una atenció particular per la comunicació amb el públic i la retolació.


ARTICLE 5:

 L'ensenyament és la peça central de qualsevol política lingüística: és l'eina bàsica i imprescindible de la transmissió del català al jovent. El Consell General es fixa com a prioritats els punts que segueixen:

  • ajuda a l'obertura de classes bilingües
  • generalització de la sensibilització a tots els nens
  • ajuda al desenvolupament de la formació per a adults


ARTICLE 6:

 El Consell General integra el principi general de bilingüisme i/o presència del català sobre els suports senyalètics i equipaments de la seva competència. El Consell General estableix convenis amb altres institucions: Estat, Generalitat... per tal d'aplicar aquests principis a la retolació present al territori i que no sigui de competència seva.


ARTICLE 7:

 La llengua catalana no es limita a una disciplina escolar. S'ha de garantir i fomentar la seva presència a tots els nivells de la vida pública i social..
 Així, el Consell General desenvolupa la presència del català en els seus serveis, en els documents que produeix (invitacions, butlletins, programmes, Internet...), les campanyes i operacions de comunicació.


ARTICLE 8:

 La supervivència i la utilització de la llengua catalana van de parella amb une presència i una difusió permanent en els mass mèdies (premsa, televisió, Internet).
 En aquest sector primordial en matèria de presència lingüística, el Departament ajuda al desenvolupament dels mitjans de comunicació públics i privats en català. Desenvolupa les seves pròpies eines de comunicació en català (revistes, webs...) i en garanteix la presència.


ARTICLE 9:

 Com per la seva acció per la defensa i la promoció de la llengua catalana, el Consell General es compromet a fer efectives totes les mesures possibles per tal de confortar l'ús i la difusió de la llengua occitana en el territori afectat.

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)