Casa el coix d'Alins

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CASA EL COIX D'ALINS...

\version "2.14.2"
\header {
tagline = ""}
\score {
\relative c'{
\time 2/4
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
\override Staff.BarLine #'break-visibility = #'#(#t #t #t)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
e8 e e e
a2 \break
gis8 a b c 
\bar "||" \time 3/4
b8 a gis a b c \break
\bar "||" \time 2/4
b4 r8 b
b4 e,8 e
\bar "||" \time 3/4
f4 g r8 g \break
\bar "||" \time 2/4
c4 e,8 e
e4 r \bar "||"
}
\addlyrics {
Ca -- sa_el coix d'A -- lins,
ca -- sa re -- ga -- la -- da,
u -- na xi -- ca hi_ha
fres -- ca_i co -- lo -- ra -- da.
La -- rà, la -- ra là.
}
\layout{
indent = 15
ragged-last = ##t
line-width = 100
\context {
\Score
\remove "Bar_number_engraver"
}
}
\midi {}
}


Casa el coix d'Alins,
casa regalada,
una xica hi ha
fresca i colorada.
 La rà, la ra là.

Allà, per l'istiu,
a Sant Joàn anava,
amb un germà seu
que l'acompanyava.
Al sê a mig camí
ja la n'han robada;
al veure'ls venir
ja en cau desmaiada.
— No us desmaieu, no,
gentil cor de dama,
que no us robarem
ni l'or ni la plata,
sinó les amors,
que a tots mos agraden.
Torna-te'n, xiquet,
torna-te'n a casa,
no la veuràs més
la teua germana. —
Lo xic n'és discret,
a La Seu anava;
a câl Governador
trobà que sopaven.
— Bona nit, senyors,
bon profit que els fassa,
quan hauràn sopat
contaré el que em passa.
— Conta-mos-ho, xic,
conta-mos-ho ara.

— Que me n'han robat
la meua germana.
— No em diríes xic,
qui te l'ha robada?
— Un del casquet vermell,
gravat de la cara. —
Toquen sometent;
repic de campanes.