Crònica de Bernat Desclot/Capítol CLXI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXI

Com lo rey de França feu fer huna gran cava per enderocar lo mur de la ciutat de Gerona.


Q
uant lo rey de França hac molt estat en lo setge de Gerona, e vehe que no acabava res per combattre a escut e a llança, ne per tirar de ginys, que y tiraven be set o huyt, ordena ab son consell faes fer huna cava de jus lo mur

de la ciutat, per tal que caygues; car be veya que d'altrament no podia res acabar de son enteniment. E los mestres, de mantinent, qui sabien fer aquella cava, per cas de aventura, esdevengueren se sempre en aquell lloch hon lleus la podien fer; per que, en negun lloch de la ciutat nos podia fer, si alli nos faes; per ço car la ciutat de Gerona es posada tota sobre rocha ferma. E los maestres faheren la cava gran e longa, e estalonaren lo mur. Mas En Ramon Folch, qui sabe aço, feu semblant que res non sabes. E d'altra part, de grans pedres e de groses que atrobaren en la vila, faheren hun gros mur de pedra secha, dintre aquell qui ja y era. E axi, quant los mestres del rey de França hagueren estalonat ab gran afany lo primer mur, e aquell puix fo caygut, e ells veren que altre mur hi havia dins, lexaren se de la cava a fer; car be veyen que no tenien via, ne ço que havien fet nols valia res, si bels havia costat tot lo mon.